Інформація щодо використання бюджетних коштів у ЗДО "Веселка"

 Інформація

щодо фактичного використання бюджетних коштів у ЗДО ВЕСЕЛКА

грн

КЕКВ Код економічної класифікації видатків бюджетні кошти позабюджетні кошти разом

2111 Заробітна плата 99211,55 99211,55

2120 Нарахування на оплату праці 21826,54 21826,54

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 0,00

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 0,00

2230 Продукти харчування 0,00

2240 Оплата послуг ( крім комунальних) 1130,52 1130,52

2250 Видатки на відрядження 0,00

2260 Видатки та заходи спеціального призначення 0,00

2271 Оплата теплопостачання 0,00

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 0,00

2273 Оплата електроенергії 0,00

2274 Оплата природного газу 21095,60 21095,60

2275 Оплата побутових відходів 0,00

2800 інші поточні видатки 0,00

2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до заходів розвитку 0,00

2700 Соціальне запезпечення 0,00

3110 Придбання обладнання предметів довгострокового користування 0,00

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0,00

3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 0,00

Всього: 143264,21 0,00 143264,21

Директор

Немає коментарів:

Дописати коментар

День великого Кобзаря

У ЗДО "Веселка " Недогарківської сільської ради стало традицією на початку березня відзначати День народження великого Кобзар...