Наш колектив.
Директор ЗДО "Веселка" Піщанської   сільської ради  Ляпун Людмила Миколаївна. 

Освіта вища, закінчила Полтавський педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка у 1980 році за спеціальністю "Учитель російської мови та літератури".

Загальний педагогічний стаж 42 роки. Стаж роботи у ЗДО - 17 років.

Працювала  з 2005 року заступником директора Макимівського НВК по дошкільному підрозділу,  з 2019 - директором ЗДО "Веселка".

  


Приходько Валентина Миколаївна, вихователь, спеціаліст другої кваліфікаційної категорії.

 Освіта вища, закінчила Глухівський національний педагогічний університет ім. О. Довженка у 2012році за спеціальністю «Українська мова і література та зарубіжна література». Загальний стаж педагогічної діяльності  - 13 років, за спеціальністю вихователь ЗДО -  13 років.


Сухаренко Світлана Михайлівна, вихователь, спеціаліст II кваліфікаційної категорії.

Освіта вища, закінчила Полтавський національний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка у 2018 році за спеціальністю «Дошкільна освіта». Загальний стаж педагогічної діяльності 34 роки, на посаді вихователя ЗДО «Веселка» - 9 років.

   


Цимбал Ольга Іванівна, вихователь, 10 тарифний розряд.

Освіта неповна вища, закінчила Кременчуцьке педагогічне училище у 1984 році, за спеціальністю «Дошкільне виховання». Загальний стаж педагогічної діяльності – 16 років, у ЗДО «Веселка» вихователем працює 5 років.

 Кійло Наталія Іллівна, помічник вихователя.

Освіта неповна вища, закінчила Березоворудський радгосп – технікум МСР УРСР у 1985 році за спеціальністю «Захист рослин». Загальний стаж 36 років, на займаній посаді – 16 років.Абаровска Надія Григорівна, помічник 
вихователя.

Освіта професійно – технічна, закінчила міське професійно – технічне училище №2 м. Кременчук за спеціальністю маляр – штукатур у 1982 році. Загальний стаж роботи – 37 років, на займаній посаді 1 рік 9 місяців.


Білоус Ольга Борисівна, сестра медична, завгосп, кастелянка.

Освіта неповна вища, закінчила Кременчуцьке медичне училище у 1978 році за спеціальністю « Медична сестра».

Загальний стаж роботи 40 років, у ЗДО «Веселка» -

 


 

Мулявка Віта Іванівна, машиніст прання білизни, підсобний робітник.

Освіта професійно – технічна, закінчила Кременчуцьке СПТУ №22 у 1986 році за спеціальністю «Апаратчик пастеризації і охолодження молока (з умінням виконувати роботу апараторщика, виготовлення молочної продукції). Загальний стаж роботи – 23 роки, на займаній посаді – 12 років.
Чорнуха Наталія Миколаївна, кухар.

Освіта професійно – технічна, закінчила Кременчуцьке  технічне училище №8 у 1980 році за спеціальністю «Кухар». Загальний стаж роботи 40 років, у ЗДО «Веселка» - 13 років.Протокол загальних зборів трудового колективу та громадськості ЗДО "Веселка" Піщанської сільської ради

 

Протокол № 1

загальних зборів трудового колективу та громадськості

ЗДО «Веселка» Піщанської сільської ради

від 14 червня 2022 року                                  Присутні: 11 чоловік

                                                                                  (9 працівників, 2 батьків).

                                                                                  Голова зборів: Приходько В.М.

                                                                                  Секретар: Сухаренко С.М.

Порядок денний:

1.     Звіт директора ЗДО «Веселка» за 2021 – 2022 н.р.

 

Слухали:

Директора ЗДО «Веселка» Піщанської сільської ради Ляпун Л.М., яка ознайомила присутніх із річним звітом директора за 2021 – 2022 навчальний рік.

 

Виступили:

Мулявка В.І., яка запропонувала роботу директора ЗДО «Веселка» Ляпун Л.М. вважати задовільною.

 

Постановили:

1.     Роботу директора ЗДО «Веселка» Піщанської сільської ради за звітний період вважати задовільною

«за» -11, «проти» - 0, «утримались» - 0

 

 

                                         Секретар:                                        С.М.Сухаренко

Звіт директора закладу дошкільної освіти "Веселка"

 

ЗВІТ

 

директора  закладу дошкільної освіти  «Веселка»

Піщанської сільської ради

Ляпун Людмили Миколаївни

за підсумками 2021-2022 навчального року

перед колективом та громадськістю

на загальних зборах 14 червня 2022 року

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 року №55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів», відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад та Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів про свою діяльність перед педагогічним колективом та громадськістю, щорічно проводиться звітування керівників навчальних закладів.

До Вашої уваги  оприлюднюється звіт директора ЗДО  «Веселка» за підсумками 2021-2022 н.р. перед колективом та громадськістю. 

Мета звітування: подальше утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління закладом дошкільної освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності директора.

 

Юридична адреса закладу: Заклад дошкільної освіти «Веселка» Піщанської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області, вул.. Соборності,8, с.Максимівка, 39720 ,e – mail:zdoveselka2019@ukr.net  Код ЄДРПОУ 43202979. Форма власності – комунальна, підпорядкований управлінню  відділу освіти, молоді та спорту  виконавчого комітету Піщанської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області  вул.. Київська,129А, с. Піщане.

Мова навчання та виховання: українська

Загальна технічна характеристика:

Основні характеристики  закладу дошкільної освіти:

Загальна площа – 3048 кв.м.

Площа присадибної ділянки – 2748 кв.м.

Загальна площа приміщень – 300 кв.м.

·         проектна потужність закладу розрахована на 37 місць.

 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

Заклад дошкільної освіти  «Веселка» Піщанської сільської  ради Кременчуцького району Полтавської області здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України, зокрема: Конституції України, Законів України «Про освіту» від  05.09.2017 року № 2145-VIII, «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 року № 2628-III (із змінами), Положення про заклад дошкільної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 року  № 305 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021 №86), Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 10.04 2019 № 530, листа Міністерства освіти і науки України №1/9-409 від 26.06.2019 «Щодо організації інклюзивного навчання у закладах освіти у 2019/2020 навчальному році», інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти, що забезпечують здобуття дошкільної  освіти  у  2021/2022  навчальному  році»  тощо та інших розпорядчих документів.

Статут ЗДО  відповідає Положенню про заклад дошкільної освіти та чинному законодавству. Складений відповідно до вимог, враховує всі сфери діяльності закладу. Заклад дошкільної освіти  «Веселка» Піщанської сільської ради Кременчуцького району Полтавської  області визначений як юридична особа.

Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей. Діяльність керівника закладу дошкільної освіти направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

Заклад дошкільної освіти  «Веселка» – це заклад загального розвитку. В 2021-2022 навчальному році  функціонувало 2 різновікові  групи.

Заклад дошкільної освіти Веселка» працює за п’ятиденним робочим тижнем з 7 год 00 хв до 17 год 30 хв. Навчальний рік у закладі дошкільної освіти починається з 01 вересня і закінчується 31 травня наступного року. Із 01 червня по 31 серпня триває оздоровчий період.

         У ЗДО «Веселка» спілкування, навчання та ведення документації здійснювалося державною мовою.

У закладі дошкільної освіти обладнано методичний та медичний куточки, спортивний майданчик та ігрові ділянки. Ці приміщення використовуються у відповідності до нормативних вимог за призначенням та раціонально. Групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням. Розвивальне середовище закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. 

          Групи впродовж 2021-2022 н.р. комплектувалися за віковими ознаками, відповідно до нормативів наповнюваності, санітарно-гігієнічних норм і правил утримання дітей у закладах дошкільної освіти, з урахуванням побажань батьків.

Відрахування дітей із ЗДО, переведення їх з однієї вікової групи до іншої, збереження місця в закладі здійснювалося відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти. Дошкільнят, які тривалий час не відвідують заклад дошкільної освіти без поважних причин немає. Середньорічне відвідування вихованців не виходить за межі граничної наповнюваності груп. 

На  виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря  України  від 25.08.20216054/03.02-18 «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»,адміністрацією ЗДО «Веселка» розроблені протиепідеміологічні заходи, дотримання яких контролювала сестра медична.На виконання наказу МОЗ України від 04 жовтня 2021 року № 2153 «Про затвердження Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням» та листа відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Піщанської сільської ради від 19.10.2021 № 12-09-03/927 з метою недопущення поширення випадків коронавірусної хвороби (COVID-19) та запобігання ускладнення епідемічної ситуації в ЗДО, невакцинована працівниця (вихователь Цимбал О.І.)  була відсторонена від роботи з 08.11.2021 року.

24 лютого 2022 року у зв’язку з широкомасштабним  нападом російських збройних сил на територію України та з введенням військового стану з метою збереження життя і здоров’я вихованців  призупинений освітній процес офлайн.

ЗДО «Веселка розрахований на 37 дітей.Всього в закладі виховується  40 дошкільнят. Станом на 01 червня 2022 року на черзі в закладі дошкільної освіти перебуває 18 дітей: 9 - раннього дошкільного віку, 3–молодшого дошкільного віку та 6–середнього дошкільного віку.

З метою прогнозування перспективної мережі ЗДО мною щорічно проводиться облік дітей дошкільного віку, що проживають на території села Максимівка.На виконання Закону України «Про дошкільну освіту», керуючись листами МОН України «Про організацію роботи з 5-річними дітьми» від 27.09.2010 № 1-9/666 та «Про організацію роботи з 5-річними дітьми» від 07.05.2007 № 1/9-26,  проведено обстеження села, консультація з працівниками старостату та медичним персоналом АЗПСМ на наявність 5-річних дітей, які не охоплені дошкільною освітою. Стан охоплення дітей 5-річного віку дошкільною освітою на 01.09.2021 року становить  100 %.

 

2. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Визначальним чинником, від якого залежить якість і кінцевий результат будь-якого закладу освіти, є його кадрове забезпечення. Наш заклад забезпечений педагогічними кадрами і технічним персоналом на 90 % Всього працівників у закладі дошкільної освіти – 10. Із них педагогів – 5. За рівнем кваліфікації педагоги мають такі кваліфікаційні категорії : вища кваліфікаційна категорія – 1 педагог,  ІІ кваліфікаційна категорія – 2 педагогів, 10 тарифний розряд – 2 педагоги. За рівнем освіти педагоги мають:  вищу  педагогічну освіту в обсязі вищого навчального закладу ІІІ–ІV рівня акредитації – 3 педагогів; вищу  педагогічну освіту в обсязі вищого навчального закладу І–ІІ рівня акредитації – 2 педагогів.

Важливим напрямком підвищення професійного рівня педагогів є атестація   працівників.  За   підсумками   атестації   в   2022   році   вихователю Цимбал О.І. підтверджено 10 тарифний розряд.

Адміністрацією закладу достатня увага приділяється організації проведення атестації педагогічних працівників. Дотримуються вимоги Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Складено перспективний план атестації педагогічних працівників на 2020-2025 роки. Адміністрацією відвідуються навчальні заняття, вивчається система роботи педагогів, творчі звіти педагогів заслуховуються на засіданні педагогічної ради.

          Важливим напрямком підвищення професійного рівня педагогів є курсова перепідготовка. В 2021-2022 навчальному році курсову перепідготовку проходитиме в червні вихователь Цимбал О.І.  У ЗДО «Веселка»  складено перспективний план проходження курсової підготовки педагогами на 2021-2026 роки.

За період роботи, впродовж року, педагоги закладу стали учасниками Всеукраїнських заходів: онлайн-семінарів, вебінарів, тренінгів та майстер-класів, додали академічні години до міжатестаційного періоду та збагатили цікавими знаннями свій професійний педагогічний досвід. 

 

3. ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВНЕСОК КЕРІВНИКА У ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДІ

 

Система дошкільної освіти має спрямовуватися на розвиток дитини. Ця важлива умова врахована в оновленому Базовому компоненті дошкільної освіти, що є державним освітнім стандартом. У Державному стандарті дошкільної освіти вперше визначено не лише стандартизовані вимоги до дитини, а й окреслено обов’язкові умови, які забезпечуватимуть досягнення бажаного результату. 

Очікувані результати оновленого Базового компонента дошкільної освіти – це забезпечення підвищення якості дошкільної освіти в Україні та відповідність її міжнародним стандартам. На сьогоднішній день оцінювання якості дошкільної освіти є одним з пріоритетних завдань відповідно до Програми діяльності Уряду. 

Із цією метою, впродовж вересня грудня 2021 року ми працювали над  визначенням політики забезпечення якості освітньої діяльності закладу на основі критеріїв якості дошкільної освіти (ECERS-3).

Щодо організації освітнього середовища, то воно має вибудовуватися таким чином, щоб забезпечити багаторівневу систему умов для поетапного гармонійного розвитку та соціального зростання дитини; залучення комплексу ресурсів: матеріально-технічних, програмно-методичних, особистісних, технологічних, що забезпечують освітній процес ЗДО. Адже освітнім середовище ЗДО стає тільки тоді, коли виконує свої основні завдання: забезпечує розвиток дітей дошкільного віку, охорону та збереження їхнього здоров'я, здійснює корекцію недоліків розвитку, враховує особливості розвитку та саморозвитку. І основною умовою при цьому є особистісно орієнтована взаємодія дитини і педагога, у процесі якої відбувається засвоєння соціокультурного досвіду, індивідуальний педагогічний супровід. З метою розбудови сучасного освітнього середовища в ЗДО  потрібно звернути увагу на використання ІКТ в освітньому процесі та доступне програмно-методичне наповнення.

         Влітку 2022 року педагогічний колектив нашого закладу працюватиме над Положенням про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗДО. Ці напрацювання по внутрішній системі забезпечення якості освіти стануть  початковим інструментарієм управління якістю освіти в ЗДО .Вищезазначене Положення буде заслухано на педагогічній раді в серпні 2022 року та представлено до схвалення.

 

4. МЕТОДИЧНА РОБОТА З КАДРАМИ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Освітній процес в ЗДО будується у відповідності до програмно-методичного забезпечення та представляє єдиний комплекс освітніх компонентів для набуття вихованцями компетентностей, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти, чинними освітніми комплексними програмами, рекомендованими Міністерством освіти і  науки України.

         Впродовж 2021-2022 навчального року педагогічний колектив ЗДО «Веселка» працював за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Для ефективного вирішення проблем навчання та виховання дітей педагоги перебували у постійному творчому пошуку, експериментували та впроваджували сучасні перспективні методики.

Виходячи з аналізу освітньої і методичної роботи, враховуючи досягнення і перспективи розвитку, діагностичне анкетування педагогів, з метою усунення недоліків і підвищення ефективності роботи, методична робота в закладі була спрямована у відповідності до пріоритетних напрямків діяльності установи, зокрема на:

- формування мовленнєвої та логіко-математичної компетенції дітей дошкільного віку через інтеграцію різних видів діяльності;  

- продовження роботи педагогічного колективу над збереженням фізичног, психічного  здоров’я шляхом систематичного планового оздоровлення з реалізацією завдань дослідно – експериментальної роботи; 

  - продовження поглибленої роботи з розвитку інтелектуальних здібностей кожної дитини шляхом більш активного використання логічних ігор і вправ, експериментальної роботи в природі;

-         продовження роботи над формуванням національно – патріотичного

виховання дошкільнят.

Колектив ЗДО «Веселка» свою роботу спрямовував на  формування

духовно-моральних якостей, національної свідомості вихованців та забезпечення плідної співпраці з батьками через   впровадження різноманітних  дистанційних форм спілкування.

Організацію та керівництво методичної роботи в закладі дошкільної освіти здійснює директор ЗДО на рівні сучасних вимог. Вся методична робота підпорядкована річному плану роботи. 

         Впродовж  2021-2022 навчального року було проведено  4 педагогічні ради. На педагогічних радах розглядалися актуальні питання, зокрема: «Підсумки роботи ЗДО «Веселка» за 2020/2021 н.р. та завдання педагогічного колективу на 2021/2022 навчальний рік», « Затвердження річного плану роботи ЗДО «Веселка» на 2021/2022 н.р.», « Затвердження режиму роботи ЗДО «Веселка» та графіку роботи працівників», «Базовий компонент дошкільної освіти – Державний стандарт дошкільної освіти», «Ознайомлення із Санітарним регламентом для дошкільних навчальних закладів», «Лист МОН №1/9 -406 від 12.08.2021 р. «Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2021/2022 н.р.», «Ознайомлення з Постановою Головного державного санітарного лікаря України № 8 від 25.08.2021 р.»Протиепідемічні заходи у закладах дошкільної освіти на період карантину у зв’язку з поширенням корона вірусної хвороби COVID – 19»,»Соціокультурний розвиток дитини в системі дошкільної освіти», «Оздоровчо – профілактична робота в ЗДО – важлива умова виховання здорової дитини», «Виховання екологічної культури дошкільника, використовуючи ігри ТРВЗ», «Обговорення Порядку проведення інституційного аудиту в закладах дошкільної освіти», «Щодо підготовки населення до дій у надзвичайних ситуаціях», «Щодо дотримання Інструкції з організації життя і здоров’я дітей у ЗДО»,  «Особливості трудової діяльності дошкільників. Види праці й особливості їх організації», «Ігри, що сприяють засвоєнню знань про професії (з досвіду роботи),«Організація Цивільного Захисту в ЗДО».

З метою ефективного та якісного забезпечення освітнього процесу ЗДО в умовах дистанційної роботи, вдосконалення навичок в оволодінні інформаційно-комп’ютерними технологіями, підвищенні професійного рівня педагогів вихователі ознайомилися з використання онлайн-ресурсів для організації дистанційної роботи.

         В практиці роботи педагоги закладу використовували такі інноваційні технології, зокрема:

- « Методика розвитку художньо-мовленнєвої компетентності за Н.Гавриш , 

     - «Ейдетика» ,

   - «Вивчення віршів та прислів’їв за допомогою схем» ,

- «Спадщина В.Сухомлинського»,

- «Елементи ТРВЗ» ,

- «Педагогіка С.Русової» ,

- «Технологія використання схем-моделей у лексико-граматичній роботі з

     дітьми за К.Крутій» ,

- «Музикотерапія» ,

        - «Елементи методики М.Єфименка» –

    Упровадження сучасних інноваційних технологій у роботу з дітьми сприяло підвищенню професійної компетентності педагогів, організації партнерської взаємодії з дітьми, підвищення рівня їх пізнавального інтересу та мотивації до навчання, забезпечення особистісно-орієнтованого підходу.

Крім заходів, передбачених річним планом роботи, в ЗДО  «Веселка» організовувались заходи:

-         до Дня Незалежності  України («Розмаїта моя Україна», музично – спортивна розвага «День народження держави», колективна робота «Прапор нашої держави», флешмоб до Дня Державного прапора «З Україною в серці»);

-         до Дня фізкультури та спорту України ( спортивні урочистості  «Спорт – це дружба! Спорт – це сила!» , спортивна розвага «Слідами лісовичка».

-         до Дня села (захід «Вальс квітів рідного села», виставка дитячих малюнків «Моє рідне село»);

-         до  Дня дошкілля;

-         до   Дня української писемності та мови (захід «Прекрасна мова солов’їна»);

-         до  Дня козацтва («Козацькі розваги»);

-         до свята осені «Ріпка на новий лад»;

-         до Дня безпеки ( «Безпечна дорога до дому»);

-         до новорічного свята «Подорож з Дідом Морозом»;

-         до Дня єднання (флешмоб «Ми єдині», заняття «Національні символи України»);

-         до Дня народження Т. Шевченка;

-         до Дня матері (виставка малюнків);

-         до Міжнародного дня сім’ї (створення листівок з долоньок «Моя сім’я»);

-         до Дня примирення (виготовлення маку);

-         до Дня вишиванки (фотовиставка)

-         Тиждень безпеки.

У 2021 -2022 н.р. вихователі та вихованці ЗДО брали участь у мистецькому конкурсі з нагоди «Всесвітнього дня дикої природи», творчому марафоні «Війна. Весна переможе», у II обласному етапі Всеукраїнського огляду – конкурсу на кращий стан фізичного виховання у ЗДО у 2021 – 2022 навчальному році.

         Велика увага приділялася національно – патріотичному вихованню.Учасники освітнього процесу брали участь у акції «Допоможи фронту», збираючи та відправляючи на передову продукти харчування та малюнки – підтримки для воїнів; педагогічний та технічний персонал плели маскітні сітки та збирали кошти на ЗСУ та тероборону; неодноразово випікалися пиріжки і булочки для воїнів на передову; приносили одяг, речі першої необхідності, продукти харчування для переселенців та біженців.

На кінець 2021-2022 навчального року в закладі дошкільної освіти виховувалось 9 дітей старшого дошкільного віку. Вихователі Сухаренко С.М., Приходько В.М. забезпечили підготовку дітей до навчання в школі на рівні сучасних вимог. Педагоги активно працювали над розвитком у дітей цілеспрямованого сприймання, формування психічних процесів, навичок навчальної діяльності, самооцінки, що має важливе значення в подальшому навчанні дітей в школі.

Встановлено, що наші випускники готові до подальшого навчання. Більшість з них проявляють інтерес до навчання, майже всі легко йдуть на контакт, комунікабельні, легко вступають у відносини з однолітками та дорослими людьми і вільно почувають себе в соціумі. У дітей сформована готовність до прийняття нової соціальної ролі – школяра. Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, у них сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді й відповіді однолітків.

         Знання дошкільнят старшого дошкільного віку характеризуються такими показниками:

·         фізичний розвиток

високий рівень – 7 дітей (78 %)

достатній рівень –2 дітей (22 %)

початковий рівень – 0 дітей·         соціально-моральний

високий рівень – 3 дітей (33 %)

достатній рівень – 6 дітей (67 %)

початковий рівень – 0 дітей ·         пізнавальний розвиток

високий рівень – 1 дітей (11 %)

достатній рівень – 6 дітей (67 %)

початковий рівень – 2 дітей (22 %)·         мовленнєвий розвиток

високий рівень – 3 дітей (33 %)

достатній рівень – 5 дітей (56 %)

початковий рівень – 1 дитина (11 %)·         художньо-естетичний розвиток

високий рівень – 2 дітей (22%)

достатній рівень – 7 дітей (78 %)

початковий рівень – 0 дітей (0 %)·         креативний розвиток

високий рівень – 1 дітей (12 %)

достатній рівень – 4 дітей (44 %)

початковий рівень – 4 дітей (44 %)·         ігрова та трудова діяльність

високий рівень – 7 дітей (78 %)

достатній рівень – 2 дітей (22%)

початковий рівень – 0 дітей (0 %)

         За висновками працівників інклюзивно – ресурсного центру, які провели комплексну психолого – педагогічну оцінку розвитку особи, одна дитина продовжить навчання в закладі дошкільної освіти у 2022 – 2023 навчальному році з метою корекції когнітивної та емоційно – вольової сфери та розвитку мовлення.

Одним з головних завдань функціонування закладу дошкільної освіти є взаємодія з сім’єю. Родина і заклад дошкільної освіти – два суспільних інститути, які закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати здорову, соціально адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом. Тому ми впроваджуємо найрізноманітніші форми роботи з батьками.

Акцентуючи увагу на роботу закладу в умовах карантину, та ускладненої епідеміологічної ситуації з причини розповсюдження коронавірусної хвороби на COVID-19, всі заплановані заходи відбувались в онлайн-режимі .

Педагоги нашого закладу активно співпрацювали з батьками, вчасно відгукувались на їхні запити, залучали членів сімей до освітнього процесу групи та життя садочку. В умовах карантину у ЗДО було налагоджено дистанційну роботу педагогів з батьками вихованців. Вихователями кожної групи створено Viber-чати для спілкування з батьками, де педагоги мали прямий зв'язок у спілкуванні та вирішенні нагальних потреб. У створені групи  щоденно викладалися презентації, рекомендації, завдання для дітей, моніторився стан здоров'я вихованців, нагадувалися правила збереження здоров'я. Також для батьків у Viber-чатах було розміщено перелік дитячих сайтів. Використовувались також інші засоби комунікації, зокрема: Facebook, Messenger, Електронна пошта. Для онлайн-спілкування в спільноті Facebook створені групи, де педагоги розміщують практичні поради по організації виховання та навчання дошкільнят, матеріали по організації спостережень, ігрової та трудової діяльності; проводять консультативно-просвітницьку роботу; надають різноманітні поради, рекомендації, консультації по роботі з дітьми вдома. Вихователі постійно мотивують батьків, підтримують зворотній зв'язок з ними. 

            Адміністрацією закладу значна увага приділяється здійсненню внутрішнього контролю за якістю освітнього процесу. Планування контролю за станом освітнього процесу в закладі дошкільної освіти було системним, відповідало річним завданням закладу та було спрямоване не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану освітнього процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги педагогам. Адміністрацією закладу дошкільної освіти здійснювався систематичний контроль за плануванням освітнього процесу. В рамках контролю і керівництва освітнім процесом в 2021-2022 навчальному році здійснювались: оперативно-оглядовий контроль за готовністю педагогів до робочого дня; попереджувальний контроль за змістом і якістю перспективного і календарного планування; вибірковий контроль за дотриманням режиму дня з урахуванням вимог програми. Постійного контролю вимагали такі питання, як виконання інструкції з охорони життя і здоров’я дітей, організація харчування, виконання санітарного режиму, дотримання правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки  та охорони праці, збереження майна, зміцнення матеріальної бази та ін.

 

5. ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ОХОРОНИ ДИТИНСТВА, ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ТА ПРОТИПОЖЕЖНИХ НОРМ

 

Згідно Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», заклад дошкільної освіти забезпечує право дитини на охорону здоров'я, здоровий спосіб життя. Робота нашої установи в цьому напрямку здійснюється через створення умов для безпечного перебування дітей в закладі, нешкідливого утримання дошкільнят, організацію догляду за дітьми, роботу з колективом по охороні праці та безпеці життєдіяльності, організацію освітнього процесу з дітьми з питань охорони життя і безпеки життєдіяльності.

                   Кожен працівник проявляє турботу по створенню безпечних умов для перебування дітей в закладі дошкільної освіти, про що свідчить відсутність випадків травмування дошкільників.

На виконання Закону України «Про охорону праці», Правил пожежної безпеки для навчальних закладів та установ системи освіти України, в ЗДО  розроблені та затверджені інструкції з охорони праці за професіями та видами робіт, інструкції по дотриманню працівниками безпеки діяльності під час організації освітнього процесу, посадові та робочі інструкції для всіх категорій працівників.

          Поліпшення якості освітньої роботи з дітьми щодо профілактики травматизму, навчання правил пожежної безпеки, безпечного відпочинку, виховання поважного ставлення до безпеки людини, усвідомлення необхідності вироблення навичок з дотримання правил поведінки в надзвичайних ситуаціях, підняття рівня інформаційно-просвітницької роботи з питань забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільнят було досягнуто в рамках проведення Тижнів  знань з основ  безпеки  життєдіяльності .

         Згідно Закону України «Про охорону праці», систематично з працівниками проводилися вступні, первинні та повторні, цільові інструктажі  з питань охорони праці, пожежної безпеки, які реєструвалися у відповідних журналах за підписами інструктуючого та інструктованого, видавалися накази щодо охорони праці та безпеки життєдіяльності працівників та дітей.

         З метою реалізації прав працівників на безпечні і нешкідливі умови праці, пільги та компенсації за роботу у несприятливих умовах, за результатами атестації робочих місць за умовами праці у закладі дошкільної освіти для окремих категорій працівників, зокрема: кухаря, підсобного робітника, машиніста із прання та ремонту спецодягу (білизни), визначені права на пільги та компенсації, передбачені чинним законодавством. 

Порядок діяльності закладу дошкільної освіти визначений Правилами внутрішнього розпорядку. Налагоджена тісна співпраця адміністрації закладу з профспілковим комітетом. Графіки роботи працівників закладу, графіки щорічних основних та додаткових відпусток працівників, попереднє тижневе навантаження педагогів обов’язково попередньо погоджується з ПК ЗДО.

В закладі дошкільної освіти дотримуються вимог щодо забезпечення прав дитини. Смстематично поновлюється банк даних про дітей пільгових категорій, які відвідують ЗДО, за потреби проводиться обстеження умов проживання дітей даних категорій з обов’язковим оформленням актів обстеження, вчасне виявлення певних потреб цих дітей.

         В ЗДО «Веселка» проводиться робота з вирішення проблем соціального захисту вихованців. Своєчасно виявлялися і ставилися на облік діти  з багатодітних та малозабезпечених родин, які потребують соціального захисту, внутрішньо – переміщені особи, діти із сімей, батьки яких є учасниками АТО. У  2021-2022 навчальному році заклад відвідували 16 дітей – пільговиків:з багатодітних сімей - 10 з малозабезпечених родин - 1; 4 дітей, батьки яких бралт  участь у бойових діях у зоні проведення АТО/ООС, 1 дитина внутрішньо переміщена особа.

 

6. МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

 

          У 2021-2022 навчальному році колектив ЗДО «Веселка» продовжував роботу щодо зміцнення фізичного та психічного здоров’я кожного вихованця на засадах ефективної діагностики та корекції. Планомірно проводилися антропометричні вимірювання дітей: 1 раз у квартал. Усі вимірювання фіксувалися в журналі антропометрії та оформлялися листи здоров’я .

Систематично проводиться моніторинг захворюваності дітей у ЗДО.

У 2021 році всього випадків захворювання 230; вихованці закладу дошкільної освіти найбільше хворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції – 220 випадків. Були зафіксовані  і  такі захворювання: гострий бронхіт – 3 випадки; ацетон омічний синдром – 1 випадок; врощений ніготь – 1 випадок. Проведений аналіз захворюваності дітей за 2021 рік показав, що рівень їх захворюваності дещо знизився порівняно з рівнем захворюваності за 2020 рік. Так, у 2021 році дітьми закладу дошкільної освіти через хворобу пропущено 1800 днів, що на 236 дні менше, ніж в 2019 році. У 2021 році однією дитиною через хворобу в середньому пропущено 19 днів, що на два дні менше, ніж в 2020 році.

 

7. ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

1.  Здоров'я дитини неможливо забезпечити без раціонального харчування. Раціональне харчування, що відповідає фізіологічним потребам організму, який зростає, в харчових речовинах і енергії, забезпечує нормальний гармонійний розвиток дитини, підвищує її стійкість до різних несприятливих факторів зовнішнього середовища, сприяє виробленню імунітету до різних інфекцій. Правильна організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти  набуває особливої актуальності через високий показник охоплення дошкільною освітою дітей від 3 до 6 років. Саме тому в закладах дошкільної освіти повинна бути впроваджена Міжнародна система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках – система ХАССП, яка ідентифікує, оцінює та контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. Головним завданням системи ХАССП у ЗДО є аналіз небезпек і проведення поетапного контролю за етапами приготування страв і продуктів харчування, починаючи від прийому продуктів комірником і до моменту видачі готової страви.

              У ЗДО «Веселка» розпочато роботу по впровадженню системи НАССР, зокрема: складено План заходів про порядок впровадження системи НАССР, видано наказ «Про впровадження системи аналізу небезпечних чинників та критичних точок контролю (НАССР) в закладі дошкільної освіти»,  створено робочу групу, розподілено обов’язки між членами групи, розпочато роботу по розробленню програм-передумов (основних умов і видів діяльності, що є необхідними для підтримання гігієнічних умовна всіх етапах ланцюга виготовлення харчових продуктів) та блоків-схем до технологічних процесів.

                   Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2021 року №305.

Стан матеріально-технічного забезпечення харчоблоку, групових приміщень задовільний. Кухонним обладнанням забезпечені не повністю , посуд у достатній кількості.  Приміщення кухні  потребує капітального ремонту.

Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримуються встановлених вимог до технологічної обробки продуктів та виробничого процесу, правил особистої гігієни. 

В закладі дошкільної освіти  «Веселка» організовано триразовий режим харчування для дітей. З метою впровадження науково-обгрунтованих раціонів харчування дошкільників, розроблена картотека страв, складено примірне двотижневе меню на зимово-весняний та літньо-осінній періоди. Щодня на кожний наступний день з урахуванням примірного двотижневого меню складається меню-вимога.

З боку адміністрації закладу дошкільної освіти здійснювався чіткий контроль за технологією приготування страв, термінами реалізації продуктів харчування, дотриманням санітарно-гігієнічних правил. 

У 2021 році норми харчування по продуктах виконано на 87 %: м’яса ( 90 %), риби ( 66 %), олії соняшникової ( 127 %), масла вершкового ( 98 %), молока ( 47 %), сиру кисломолочного ( 74 %),  сиру твердого  ( 76 %),  яєць (100 %), цукру ( 108 %), картоплі ( 92 %), овочів ( 85 %), фруктів ( 73 %), соків ( 18 %).

          Середня вартість харчування за 2021 рік склала 37 грн .

Підрахунки хімічного складу харчування показали, що за щоденної норми отримання білків, жирів і вуглеводів дітьми раннього та дошкільного віку фактично становлять:

·         білків – 81 % від норми;

·         жирів – 99 % від норми;

·         вуглеводів – 100 % від норми;

·         калорійність їжі – 88 % від норми.

Продукти харчування та продовольча сировина впродовж 2021 року та січня – лютого 2022 року постачаються в заклад регулярно та у повному обсязі відповідно до заявок на продукти харчування. Постачальниками продуктів харчування є:Кременчуцький хлібозавод (хліб цільнозерновий ),ФОП Випущенко Людмила Миколаївна (м'ясо, риба ,горох, крупи, цукор, борошно,олія соняшникова, сік фруктовий, томатна паста, яйце куряче, овочі та фрукти, сир твердий, молоко, сир кисломолочний, масло вершкове, повидло, суміш сухофруктів), ФОП Марченко Віта Олександрівна (макаронні вироби, дріжджі, крохмаль картопляний, спеції, сіль, сухарі панірувальні, какао порошок, чай, кондитерські вироби, сметана).

         Вся продовольча сировина надходить в заклад із супровідними документами, які свідчать про її походження та якість (накладні, сертифікати відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи). Якість продуктів у день надходження та якість готової їжі щодня перевірялася і оцінювалася бракеражною комісією, про що свідчать записи у відповідних журналах. Набір продуктів за основними групами  та  видами,  а  також терміни реалізації дотримувалися відповідно до діючих вимог. Продукти харчування та продовольча сировина зберігаються у складському приміщенні та овочесховищі. Для зберігання швидкопсувних продуктів використовується холодильне обладнання. При зберіганні продуктів харчування забезпечено товарне сусідство.

В закладі дошкільної освіти «Веселка» видача готових страв на групи здійснюється відповідно до графіка видачі їжі, складеного без порушень режиму дня та організації освітнього процесу і затвердженого директором ЗДО. Готові страви видаються з харчоблоку лише після зняття проби сестрою медичною. Їжа доставляється в групи помічниками вихователів в промаркованих закритих каструлях. Їжу дошкільнята отримують у визначений час відповідно до режиму дня. Для організації оптимального питного режиму діти забезпечуються водою за індивідуальною потребою.

З метою контролю за виконанням затвердженого набору продуктів, сестрою медичною ведеться журнал обліку виконання норм харчування, дотримання яких здійснюється відповідно до нормативних документів та у межах відповідних бюджетних призначень.

         Педагоги приділяють велику увагу вихованню культурно-гігієнічних навичок дітей під час  вживання  їжі, етикету прийому їжі (згідно програмових вимог). Питання раціонального харчування дошкільнят висвітлюють під час проведення батьківських зборів, індивідуальних консультацій. Батьки щоденно отримують конкретні відомості про склад харчування, яке діти споживали протягом дня через засоби комунікації: Viber, Facebook, Messenger. 

В закладі дошкільної освіти у відповідності до річного плану вівся потижневий систематичний контроль за організацією та  якістю харчування, правильною кулінарною обробкою продуктів, виходом страв, смаковими якостями їжі, санітарним станом харчоблоку, правильністю та дотриманням термінів зберігання продуктів харчування, який здійснювався сестрою медичною Білоус О.Б. та директором ЗДО.

У 2021-2022 навчальному році у закладі дошкільної освіти було забезпечено харчування дітей пільгових категорій. Станом на 23 лютого 2022 року безкоштовно харчуються в закладі дошкільної освіти 16 дітей: 1 дитина з малозабезпеченої сім’ї; 4 дітей, батьки яких брали (беруть) участь у бойових діях у зоні проведення антитерористичної операції; 1 – внутрішньо переміщена особа; 10 дітей з багатодітних сімей .

        

8. ЗАХОДИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ТА МОДЕРНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

 

Фінансова діяльність закладу дошкільної освіти впродовж 2021-2022 н.р. була спрямована на покращення, удосконалення і модернізацію матеріальної бази ЗДО, створення належних умов для здійснення освітнього процесу, підтримку життєдіяльності закладу.

В рамках підготовки до 2021-2022 навчального року спільними зусиллями адміністрації, батьків та працівників закладу дошкільної освіти виконано ряд заходів, зокрема:

- проведено поточний ремонт у котельні;

-  ремонт ігрової кімнати старшої групи;

-  поточний ремонт групових кімнат, коридорів  

- проведено заходи з благоустрою ігрових ділянок, території закладу

  дошкільної освіти, перевірено ігрові та спортивні споруди на справність,

  частково пофарбовано та поновлено  ігрове та спортивне обладнання на 

  ігрових та спортивному майданчиках, прибрано територію закладу від сміття, 

-  підбілено бордюри, замінено пісок в пісочницях;

- закуплено гардіни на два вікна ігрової кімнати старшої групи (900 грн.благодійні кошти);

- закуплено термометр кухонний      (щуп) (240 грн. бюджетні кошти);

-закуплені килимки діелектричні (2 шт. на суму 411грн.67 коп, бюджетні кошти);

- придбано пожежний інвентар: відро – конус (240грн.), лопата (215 грн.), багор (200 грн.), лом (200 грн.) ( бюджетні кошти);

- придбані плани евакуації (2 шт.) (на суму 2800 грн. бюджетні кошти);

- закуплено   паперові рушники, рідке мило, миючі засоби  , пральний порошок, сода кальцинована (2545 грн, бюджетні кошти);

- придбано новорічні подарунки (солодощі) (12.600 грн, спонсорські кошти);

- канцтовари (2786.70 грн.благодійні кошти);

- будівельні матеріали (2726,10 грн. благодійні кошти);

- ремонт ПК (700 грн. благодійні кошти);

- паперові рушнички, серветки, туалетний папір ( 4630 грн.благодійні кошти);

- фарба для принтера (536 грн. благодійні кошти);

- лампочки і переноска ( 215 грн благодійні кошти);

_ кухонний інвентар ( 284 грн. благодійні кошти);

-         основа для маскувальної сітки ( 120 грн. благодійні кошти).

З метою підготовки до нового 2022-2023 навчального року також спільними зусиллями адміністрації, батьків та працівників закладу дошкільної освіти плануємо провести певні заходи, зокрема:

 Виконати:

- заміну піску в пісочницях;

- поточний ремонт овочесховища;

- проведення перевірки відповідності електротехнічного обладнання,

  вимірювання контуру заземлюючих пристроїв, опору ізоляції силових та 

  освітлювальних електропроводок;

- проведення повірки лічильника тепла;

Закупити: 

- пральні, мийні та дезінфікуючі засоби;

- медикаменти та перев’язувальні матеріали;

 

Насамкінець хочу подякувати усім: Піщанській ОТГ, старостату села Максимівка, відділу освіти, молоді та спорту Піщанської сільської ради, благодійникам (Бернацькому М.М., «Разом з КЕРНЕЛ», Мулявці О,Д.,працівникам ЗДО, батькам наших вихованців за спільну допомогу у забезпеченні функціонування закладу. Обіцяю, що буду надалі працювати над вирішенням проблем, над всім тим, без чого неможливо надати якісну дошкільну освіту дошкільнятам, .з метою створення затишку та комфорту для всіх учасників освітньо

День великого Кобзаря

У ЗДО "Веселка " Недогарківської сільської ради стало традицією на початку березня відзначати День народження великого Кобзар...