Адміністрація

Директор ЗДО "Веселка" Недогарківської сільської ради.

Ляпун Людмила Миколаївна. 

Загальний педагогічний стаж 39 років.

Працювала  з 2005 року заступником директора Макимівського НВК,
з 2019 - директором ЗДО "Веселка". 

Життєве кредо: ""Звіт директора  ЗДО«Веселка»

Недогарківської сільської ради
Ляпун Людмили Миколаївни
перед колективом та громадськістю
на загальних зборах
25 червня 2020 року

З 02.09.2019 року по 25.06.2020 року

  Заклад дошкільної освіти « Веселка» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України, - Закону України «Про освіту», - Закону України «Про дошкільну освіту», - «Положення про дошкільний навчальний заклад», - Базового компоненту дошкільної освіти України - Закону України «Про охорону праці» - Закону України «Про цівільну оборону» - Закону України «Про дорожній рух» - Закону України «Про відпустки» - Закону України «Про мови» - Державного стандарту – «Базового компоненту дошкільної освіти» - Програми виховання і навчання дітей «Українське дошкілля»

     А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

      Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні. Безпосереднє керівництво дошкільним закладом здійснюю я, директор, згідно з Статутом.

1.     Загальна характеристика ЗДО

Заклад дошкільної освіти «Веселка» Недогарківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області, вул.. Соборності,8, с.Максимівка, 39720 ,e – mail:zdoveselka2019@ukr.net  Код ЄДРПОУ 43202979. Форма власності – комунальна, підпорядкований управлінню  відділу освіти, культури, спорту та туризму виконавчого комітету Недогарківської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області  вул.. Приморська,154, с. Недогарки, 39722 тел. (536)781542

Основні характеристики  закладу дошкільної освіти:

Загальна площа – 3048 кв.м.

Площа присадибної ділянки – 2748 кв.м.

Загальна площа приміщень – 300 кв.м.

Заклад  дошкільної освіти працює за п`ятиденним робочим тижнем протягом 10,5  годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні. Щоденний графік роботи ЗДО: 7:00 – 17:30.

Для занять дітей створені і умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

·         Ігрові кімнати,;

·         Спальні;

·         Туалетні кімнати;

·         Методичний кабінет;

·         Прогулянкові майданчики для кожної вікової групи.

2. Склад вихованців

     ЗДО  розрахований на 37 місць, а в 2019 – 2020 н.р виховувалися  39 дітей  від 3 до 6 років.

Групи комплектуються за  віковими ознаками.

У дошкільному закладі функціонують 2 групи  для дітей дошкільного віку:.  середнього віку; та старшого віку.

      Зараховування дітей до ЗДО здійснюється на підставі заяв батьків,  медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

 Навчальний рік у  закладі  дошкільної освіти починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у ЗДО проводиться оздоровлення дітей.

 Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

План роботи схвалюється і затверджується педагогічною радою закладу.

  3.   Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

Кількісний склад працівників закладу:

Кількість штатних одиниць за штатним розписом – 10.07

Кількість фактично зайнятих посад – 10,07

Кількість педагогічних працівників – 5

Обслуговуючого персоналу –5

Кількість педагогічних працівників за посадами: директор -1, , , вихователів – 4 (вт.ч. музичний керівник).

Педагогів з повною вищою освітою – 4 осіб; ; середньою-спеціальною – 1 особа.

За стажем роботи: ; до 20 років - 2 особи; ; більше 30 років – 3 особи.

Курсова перепідготовка на 2019 -2020 н.р. відповідно до плану.  Атестацію пройшла директор ЗДО Ляпун Л.М.

     Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал  У 2018 – 2019 н.р.за результатами атестації 2 вихователі підвищили кваліфікацію. спеціаліст 2 категорії  - 2 (Сухаренко С.М,Приходько В.М..) спеціалістів – 2 (Петрова Л.І., Цимбал О.І..)

     Директор ЗДО «Веселка», має повну вищу педагогічну освіту, вищу кваліфікаційну категорію,  39 років педагогічного стажу, стаж роботи на посаді заступника директора по дошкільному відділу 14 років, на посаді директора   –  з жовтня 2019 року.

     У закладі працює  медпрацівник - сестра медична Бессараб В.А..

     Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом, на 90%  (відсутній психолог, кухар 0,5 ст., кастелянка 0,25 ст ). Праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.

4. Персональний внесок керівника з підвищення рівня організації  освітнього процесу у навчальному закладі.

      Вжиті директором ЗДО  заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку .Всі діти 5 – річного віку, які проживають на території села, охоплені соціальною дошкільною освітою.  Створені умови та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Обидві групи забезпечені комп’ютерною технікою, яку широко використовують в освітньому процесі.Але комп’ютери застарілі і потребують заміни.

     Планування роботи  ЗДО «Веселка» здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»  Річним планом регламентувалася організація методичної роботи ЗДО, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базової програми. Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ЗДО  функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом 2019-2020 навчального року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками,, навчально – методичною літературою, періодичними виданнями, іграшками, атрибутами.. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями .  Педагогам ЗДО «Веселка»  надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів , проходження курсів підвищення кваліфікації.

У 2019 – 2020 н.р. вихователі взяли участь  у 13 вебінарах і отримали сертифікати: «Як організувати методичну роботу в дитсадку віддалено» (Приходько В.М., Сухаренко С.М.), «Методи казко терапії в роботі педагога. Ознайомлення із технологіями формування навичок застосування методів казко терапії у освітній діяльності» (Сухаренко С.М., Приходько В.М.),»Лего конструктор – сучасний освітній ресурс» (Приходько В.М., Сухаренко С.М.), «Лепбук як інструмент реалізації практичного та творчого навчання (Петрова Л.І., Сухаренко С.М., Приходько В.М., Цимбал О.І.),»Формування у дошкільників знань і навичок з безпеки життєдіяльності: інноваційні підходи» (Приходько В.М.), «Підвищення рівня цифрової грамотності  педагогічних працівників. Можливі платформи «Всеосвіта» для дистанційного навчання» (Приходько),»Як рефлексія допомагає пізнати  себе -------- і себе – у – світі» (Приходько В.М.), «Роль казки у розвитку та вихованні дитини дошкільного віку ТРВЗ- інструменти» (Сухаренко С.М., Приходько В.М., Петрова Л.І.),»Як обрати стиль спілкування з дитиною в умовах сьогодення. Прийоми ефективної взаємодії» (Сухаренко С.М.),»Розвиток музичного сприймання дошкільників як засіб формування творчої особистості» (Сухаренко С.М.), «Особливості організації фізичного розвитку дошкільника» (Приходько В.М., Сухаренко С.М., Петрова Л.І., Цимбал О.І.), «Освіта для сталого розвитку: із досвіду роботи» (Приходько В.М.), «Розвиток творчих здібностей дошкільників засобами ТРЗЗ» 9робочі кейси) (Цимбал О.І.)

     Вихователі ЗДО використовують сучасні наукові психолого-педагогічні досягнення, інноваційні технології під час проведення освітнього процесу;

· впровадження ідей національного виховання С.Русової в практику роботи ЗДО;

· пошуково-дослідницька діяльність за методикою З.Плохій;

· технологія фізичного виховання дітей М.Єфименка «Театр фізичного виховання»;

· здоров’язбережувальні технології: пісочна терапія, танцювальна терапія, музикотерапія, сміхотерапія кольоротерапія.

5. Організація різних форм виховної роботи.

     Освітній процес у  закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Державного стандарту і програми виховання і навчання дітей  «Українське дошкілля».

Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу ( протокол № 1 від 03.09.2019 р).

     Учасниками освітнього процесу ЗДО є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники та допоміжний персонал, батьки ( особи, які їх заміняють), представники підприємств, установ та інші особи, які беруть участь у навчально – виховній роботі.

     Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються заняття з різних видів діяльності.

     У ЗДО «Веселка»і вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

     Освітній процес у дошкільному закладі умовно розподіляється на 2 складових блоки:

 - Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

 - Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

      Організація життєдіяльності дітей включала в себе  трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились  Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, музично – спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями.

У 2019 – 2020 н.р. було проведені свята : до Дня села  «Ми горді тим, що тут наше коріння, що в Максимівці зростаємо, вчимось, працюємо й живем», до Дня Захисника Вітчизни «Дай нам, Боже, сили і снаги, щоб цвіли Дніпровські береги, щоб жили гуртом, не поодинці на Землі щасливі українці», свято Осені «Осіння казка»( молодша група) та «Осінь з Попелюшкою» (старша група), виставка поробок з природного матеріалу «Осінь багата, осінь чудова», День святого Миколая «Через поле, через гай йде до діток Миколай», свято Нового року «Дід Мороз гостинці дітям ніс» (молодша група), «Витівки сердитої свічки» (старша група), до Дня Соборності «Всі візьмемося за руки, бо один ми рід», до Дня української мови і писемності – заняття на тему: «м’Мова моя солов’їна». Ознайомлення з легендою про мову, проведено екскурсію до ліцею в кабінет української мови та літератури, до дня Масляної «Масляна походжає всіх дітей розвеселяє», святкування 8 березня «Кафе для матусь», до дня народження Кобзаря проведено тематичні заняття, літературні читання, знайомство з творами живопису Шевченка та проведено екскурсію до шкільної бібліотеки на виставку дитячих малюнків до творів Кобзаря, до дня Великодня свято «Котилася писанка з гори на долину . прикотилась прямісінько до нас на гостину» та виставку фотографій «Чудо із чудес!. Радіємо – Христос воскрес», до Дня Перемоги «Вклоняємось доземно всім солдатам, що міряли дороги крізь війну, щоб нам сьогодні мріяти й кохати» та виставка поробок , присвячених Дню Перемоги, до Дня Матері «Мамині обійми» (виставка малюнків та фотографій), до Дня сім’ї флешмоб «Без сім’ї немає нації. Народу», до Дня Європи – виставка малюнків «Україна – це серце Європи, і так має бути завжди», до Дня вишиванки – флешмоб «Одягни вишиванку, країно моя», проведено цикл занять з пожежної безпеки: «Ознайомлення з пожежною технікою», «Вогонь злий і добрий», ознайомлення з казкою «Кицькин дім» (бесіда за казкою). Проведено експериментально – дослідницьку діяльність «Ріст та розвиток ріпчастої цибулі в різних умовах».

   6.  Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

     Матеріально-технічна база закладу поліпшувалась за рахунок спонсорів та благодійних внесків батьків вихованців. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора ЗДО. До початку навчального року управлінням освіти та працівниками було проведено косметичні ремонти групових кімнат,  спалень., їдальні, коридорів.

     ЗДО «Веселка» забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом та іншими господарчими товарами: придбані  іграшки відповідно до віку дітей, спортивний інвентар, методичні посібники, дидактичний матеріал.. Але потребує часткової заміни постільної білизни, наматрацників, полотенець,  інвентаря та посуду. Необхідно придбати меблі у їдальню старшої групи (шестигранні столи та стільчики)

     Фінансово-господарська діяльність ЗДО  у 2019-2020 н.р. здійснювалась згідно з річним планом. Були виконані такі роботи :

- пофарбовано підлогу у ігровій кімнаті та коридорі - роздягальні , побілені стіни коридору, пофарбовані відкоси на вікнах старшої групи;

- пофарбовано підлогу у ігровій кімнаті, коридорі та роздягальні середньої групи ;

- замінено двері (запасний вихід) у старшій групі (6.300 грн. бюджетні кошти)

- придбані меблі (мийка, шафа, навісна шафа) у їдальню старшої групи (4850 грн. бюджетні кошти);

- придбано змішувач і відремонтовано умивальник у старшій групі (606 грн.84 коп  бюджетні кошти);

- замінено лампи на економні (у кількості 6 штук) (126 грн.50 коп., благодійні кошти)

- придбано і замінено плафон в їдальні (1шт.) (119 грн., благодійні внески)

-придбано і замінено розетки, вилки (31 грн., благодійні внески)

- придбано і замінено замок з ручкою на вхідних дверях ( 88 грн. благодійні кошти);

- встановлені вуличні  два фон арі – освітлювачі( для встановлення придбано матеріалів на суму:535 грн  (благодійні кошти)

-побілено теплогенераторну;

- виготовлено і вмонтовано навіс над газовим лічильником;

- відремонтовано каруселю  (проведено зварювальні роботи і установка);

- перефарбовано споруди на ігрових та спортивному  майданчиках;

- придбано багатофункціональний пристрій (принтер)  на суму  4699 грн. (бюджетні кошти);

· оформлена підписка періодичних видань;

-  придбано канцелярські товари  ( 932 грн .благодійні кошти)

- почтові послуги ( 292 грн. благодійні кошти)

- переналаштування роутера(150 грн, благодійні кошти)

- ремонт комп’ютера (100 грн. благодійні кошти)

·  придбано пральний порошок (.725 грн благодійні кошти.)

-       придбані миючі, чистящі засоби, салфетки, туалетний папір  ( 1670 грн. благодійні кошти )

· , фарба, цемент, сатенгіпс,  вапно та  матеріали для ремонтних  робіт ( 2540грн.70 коп.. .благодійні кошти)

-       будівельні матеріали для ремонту стелі   (26704 грн. , бюджетні кошти)

-       оплата за доставку будівельних матеріалів та за роботу по ремонту стелі (10000 грн, благодійні внески)

-       придбано табличку з назвою закладу ( 750 грн.  бюджетні кошти)

- придбано сейф;

- - придбано ємність (для відходів) з педальним відкриттям ( 240 грн.  благодійні кошти)

- лєска на тример (110 грн.)

- оплата послуг за покос трави (700 грн,, благодійні кошти

- придбання аптечки пнрвинної медичної допомоги ( 310 грн 78 коп.. бюджетні кошти)

- придбання безконтактного термометра (2400 грн. бюджетні кошти)

 - придбання деззасобів та антисептику ( 1700 грн. бюджетні кошти)

- придбано паперові рушники (28 шт ) ( 322 грн. благодійні кошти)

 За благодійну допомогу  хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців та спонсорам  (особливо Бернацькому М.М.) за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних , нагальних питань.

  7.  Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників.

· Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників:

    Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

     ЗДО добре підготувався до літнього оздоровчого періоду: завезли пісок, придбали необхідну кількість дезінфікуючих і миючих засобів, , іграшки для ігр з водою і піском, виносний спортивний матеріал: кеглі, ракетки для гри в бадмінтон, скакалки тощо. В медичному кабінеті поповнили аптечку першої допомоги.. В літній період діти забезпечені соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

     Харчоблок забезпечений  кухарем,  яка має  відповідну освіту. Порядок організації харчування дітей здійснювався згідно чинного законодавства. Діти пільгових категорій одержують безкоштовне харчування та з оплатою 50%. Я та вихователі тримаємо на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні. Режим харчування в закладі трьохразовий. Продукти харчування та продовольча сировина надходять в ЗДО разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість. Завозять продукти регулярно. Заявки на них виконуються в повному обсязі. Графік видачі їжі з харчоблоку дотримується. Розподіл їжі за об’ємом протягом дня виконується. Щоденне меню складається з урахуванням наявних продуктів харчування. Строки реалізації продуктів дотримуються. Видача страв з харчоблоку проходить після зняття проби медичною сестрою. Добова проба щоденно залишається на харчоблоці. Вихователями обох вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при директорі. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом  ЗДО ведеться і з боку ї СЕС..     Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється сестра  медична Бессараб В.А.. Відповідно до графіку, за наявності вакцин медсестрою надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах  Максимівської АЗПСМ., антропометричні виміри дітей

     Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Велася роз’яснювальна робота серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності.

 Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

      Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

      Відповідно до Закону України «Про охорону праці», проведені повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, в спортивному майданчику та в групових кімнатах. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

     Робота педагогічного колективу та всіх робітників  ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми виховання і навчання  «Українське дошкілля», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

     Протипожежна безпека у ЗДО посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ЗДО.

Щороку по завершенню «Тижня безпеки» діти узагальнюють одержані знання у своїх творчих роботах ( малюнки, вірші, творчі оповідання)

     Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

Мікроклімат в колективі можна визнати добрим.

      Створені належні умови для здійснення навчально – виховної роботи, відносини з керівництвом та колегами стабільні, доброзичливі. Кожен працівник добросовісно відповідає за свій об’єм роботи, з відповідальністю ставиться до виконання своїх функціональних та посадових обов’язків. Творча атмосфера у колективі відповідає високому рівню професійності працівників. . А тому провідним у роботі дошкільного закладу є забезпечення фахового удосконалення щодо формування освіти, реалізації принципів її гуманізації, демократизації, переорганізації процесу навчання та головне - розвитку особистості дитини.

      Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

     На початок навчального року було складено та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій: діти – сироти,;діти, позбавлені батьківського піклування; діти із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; діти – інваліди та діти, батьки яких є учасниками бойових дій (АТО), харчуються безкоштовно, а діти з багатодітних сімей та, діти,, батьки яких , або особи, що їх заміняють, є мобілізованими, відрядженими або безпосередньо беруть участь  в антитерористичній  операції , харчуються зі знижкою 50%

  8. Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

. Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання працівники ЗДО одержали грошову премію від управління освіти.

  Стан дитячого травматизму:

 Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

  9. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

    У ЗДО «Веселка» діє радаЗДО, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

      Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю. Проводяться “Дні відкритих дверей”, батьківські збори, консультації.

     Варто відмітити, що в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини щодо ефективного впровадження Програми виховання і навчання дітей «Українське дошкілляа».

10. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

     Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

     На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в ЗДО«Веселка» заведений журнал обліку особистого прийому громадян.

     За минулий 2019-2020 навчальний рік кількість усних звернень склала 22 з метою оформлення дітей у заклад дошкільної освіти  2  щодо працевлаштування.

      Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо..

 

 


Немає коментарів:

Дописати коментар

День великого Кобзаря

У ЗДО "Веселка " Недогарківської сільської ради стало традицією на початку березня відзначати День народження великого Кобзар...