Звіт директора ЗДО "Веселка"

 

З В І Т

ДИРЕКТОРА  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ «ВЕСЕЛКА» Піщанської сільської ради

ЛЯПУН ЛЮДМИЛИ МИКОЛАЇВНИ

за ПІДСУМКАМи РОБОТИ ЗА 2022 - 2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ПЕРЕД  КОЛЕКТИВОМ ТА ГРОМАДСЬКІСТЮ 23 серпня 2023 року

На виконання Національної доктрини розвитку освіти, п. 3 наказу Міністерства освіти і науки від 23.03.2005 № 178, Положення про дошкільний навчальний заклад, з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття і виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності у навчальних закладах, що базуються на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації я, Ляпун Людмила Миколаївна, директор  закладу дошкільної освіти «Веселка», освіта повна вища педагогічна, педагогічний стаж 43 роки , звітую про основні напрямки своєї діяльності за 2022-2023 навчальний рік.

1. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 Заклад дошкільної освіти «Веселка» розпочав функціонування з  листопада 2005 року.

Юридична адреса закладу: Заклад дошкільної освіти «Веселка» Піщанської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області, вул.. Соборності,8, с.Максимівка, 39720 ,e – mail:zdoveselka2019@ukr.net  Код ЄДРПОУ 43202979. Форма власності – комунальна, підпорядкований управлінню  відділу освіти, молоді та спорту  виконавчого комітету Піщанської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області  вул.. Київська,129А, с. Піщане.

 

Заклад дошкільної освіти працює за п’ятиденним робочим тижнем. Режим роботи закладу 10,5  годин: з 7.00 до 17.30 .

Діяльність закладу здійснюється у відповідності до Законів України: Конституції України, Закону України « Про освіту», Закону України « Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах, Санітарного регламенту, Статуту ЗДО , Колективного договору та інших розпорядчих документів.

Головною метою діяльності закладу дошкільної освіти є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, виконання вимог Базового компонента, забезпечення умов для ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей.

Діяльність керівника закладу дошкільної освіти направлена на вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

2. Склад вихованців:

За проектною потужністю ЗДО розрахований на 37 місць для дітей віком від 3-х років до 6 ( 7 ) років.

Комплектація груп дітьми в 2022-2023 навчальному році складала – 40 дітей. В очному режимі ЗДО  не функціонував, згідно розпорядження військової адміністрації  та ВОМС ВК Піщанської сільської ради через відсутність укриття. Діти отримували дошкільну освіті в он-лайн режимі.82% дітей виходило на заняття в он-лайн режимі..

. У 2023 році до гімназії підуть 19 випускників ЗДО.

Станом на 1 серпня 2023 року подано 9 заяв на влаштування дітей до ЗДО “Веселка” на 2023- 2024 навчальний рік.

2. Кадрове забезпечення

В закладі дошкільної освіти проводиться відповідна робота, направлена на забезпечення закладу кадрами.

У 2021- 2022 навчальному році трудовий колектив налічував 10 працівників. У 2022- 2023 навчальному році кількість працівників зменшилась ( на 01 06.2023 року становить 9 працівників).

Із них : 4 – педагогічні працівники;

5 – технічний персонал .

Педагогічний процес у ЗДО «Веселка» забезпечують 4 кваліфікованих спеціалістів: директор та вихователі,. 75 % мають вищу педагогічну освіту, 25% - середню спеціальну освіту.

З них :

· вищу кваліфікаційну категорію – 1 педагог

· · другу кваліфікаційну категорію – 2 педагоги

· кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 1 педагог

За період 2022-2023 навчального року педагоги не  атестувалися.

2 вихователя пройшли курси підвищення кваліфікації ( Приходько В.М. Цимбал О.І. ).

В закладі працює 5 технічних працівники : заступник завідувача з господарства (0,5 ставки, сестра медична 0,5 ставки), 2 працівників харчоблоку,  2 помічників вихователя,

3. Організація освітньо-виховної роботи

Заклад дошкільної освіти здійснює освітньо - виховну діяльність відповідно до Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний заклад, Статуту ЗДО, Базового компоненту дошкільної освіти, санітарного Регламенту. Зміст дошкільної освіти в межах Базового компоненту в ЗДО «Веселка» у 2022-2023 навчальному році визначався освітньою програмою «Українське дошкілля». Поряд з тим ЗДО використовує інноваційні технології: розвивальні ігри ,дослідницько – пошукову діяльність, LEGO -конструювання.

   Реалізація завдань виконання дошкільної освіти відбувалося шляхом охоплення дітей соціально дошкільною освітою. Процент охоплення дітей дошкільною освітою, у віці від 3 до  років, що проживають на території сільської ради, становить – 96 % (станом на 1 вересня 2022 року).       Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення  гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти. У закладі є необхідні нормативно - законодавчі акти щодо функціонування і розвитку дошкільних навчальних закладів.

        Робочий навчальний план дошкільного закладу враховує вимоги Закону України «Про дошкільну освіту», «Про освіту»,  Положення про дошкільний навчальний заклад, Національної доктрини розвитку освіти, Конвенції про права дитини, Типового  положення про атестацію педагогічних працівників.

        Форми роботи освітнього процесу ґрунтувалися на основі концепції та методичних рекомендацій до програми «Українське дошкілля».

   Заняття у ЗДО проводилися у он-лайн форматі, переважно в асинхронному режимі. Аналіз роботи дошкільного закладу засвідчує, що колектив ЗДО «Веселка» працював над створенням умов по засвоєнню дітьми знань, умінь та навичок з програмованого матеріалу. Адміністрацією дошкільного закладу систематично здійснювалась перевірка освітньої роботи з дітьми , особлива увага приділялася зворотньому зв’язку через батьків. Планування контролю за станом освітнього процесу в ЗДО було системним, відповідало річним завданням закладу та було спрямоване не лише на виявлення недоліків, а й на глибоке вивчення стану освітньо – виховного процесу з метою його удосконалення, надання своєчасної допомоги вихователям. Вивчення стану життєдіяльності дітей проводилось у вигляді контролю за освітньо – виховною роботою. Контроль передбачав перевірку дотримання правил внутрішнього порядку, стану ігрових приміщень, рівень створення освітньо– ігрового середовища, обладнання куточків для театралізованої діяльності, стан батьківських куточків, стан документації, рівень планування, робота з фізичного виховання, рівень володіння дітьми знаннями з валеології, форми роботи з мовлення, санітарний стан груп, зворотній зв’язок вихователів з дітьми через батьків через Vaiber, Zoom, блог ЗДО.

Протягом навчального року всі педагоги ЗДО постійно підвищували педагогічну

майстерність, беручи участь у роботі вебінарів, семінарів. Форми роботи в зв’язку з

карантинними обмеженнями та воєнним станом переважно відбувалися в режимі

он-лайн (платформа ZOOM).

Велика увага приділялася самоосвіті вихователів. Педагогічні працівники взяли участь у вебінарах: «Ефективне он-лайн – навчання в умовах війни», «Пошуково – дослідницька діяльність як складова виховного процесу в ЗДО», «Ігрові методи для розвитку мовлення», «Діти + природа = майбутнє»,»Як працювати з дітьми під час воєнного стану», «Мовленнєва готовність дитини до школи. Розвиток та корекція» «Якісна дошкільна освіта в Україні» «Розвиваємо творчість та креативність за допомогою наборів LEGO», «Казкотерапія як інноваційна здоров’язбережувальна технологія у просторі сучасного ЗДО», «Інноваційні технології: доцільність та практичне застосування у ЗДО», «Будемо вправними вихователями або дієві інструменти та методики для ефективної та легкої роботи працівника довкілля» та інші, консультації для вихователів «Спілкуємося з батьками вихованців он-лайн» , «Дитина в сенсорно – пізнавальному просторі», «Використання звукової гімнастики для оздоровлення та навчання дошкільнят», «Нетрадиційні техніки малювання – стимул для творчості», перегляд відеоролика про роботу з блоками Дьєнеша»,  пам’ятки для вихователів «Батьківські збори в дитячому садку в режимі он-лайн», «Принципи взаємодії з батьками», «Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи», он –лайн семінар «Впевнений старт»: освітня програма та навчально – методичне забезпечення; старший вік», «Основи кібергігієни», «Робота з емоційним вигоранням», «Обережно! Кібершахраї», «Якісна дошкільна освіта в Україні», «Розвиваємо творчість та креативність за допомогою наборів LEGО”,»Подолання професійного стресу. Антистресові техніки», «Використання звукової гімнастики для оздоровлення та навчання дошкільнят», «Як говорити з дітьми про війну», «Методи заспокоєння дітей в укриттях», «Інноваційні технології: доцільність та застосування в ЗДО», «Нетрадиційні техніки малювання». «Розвиток творчих здібностей дошкільника», «Розвиток емоційно – вольової сфери дітей дошкільного віку», «Розвиток та вдосконалення україно – мовного середовища у ЗДО», «Практика розвитку сприйняття 2Д зображень у дошкільному віці: ігровий кейс», «Арттерапія для внутрішньо переміщених дітей за методикою «Моя тварина – захисник», «Варіанти корекційно – розвиткової роботи для дітей дошкільного віку з використанням іграшкових фігурок», «Розвиток мовлення для дошкільнят. Дитина у світі природи», «про найголовніше в стосунках батьків і дітей», «Організація прогулянок в ЗДО», «Пошуково – дослідницька діяльність як складова виховного процесу в ЗДО», семінар «Дошкільна освіта в контексті ідей нової української школи», «Мовленнєва грамотність дитини до школи. Розвиток та корекція».

     Проводилися виробничі наради, на яких розглядалися питання організації роботи у 2022 – 2023 н. р. ; консультації по питаннях адаптації дітей до умов дошкільного закладу, активізації розумової та мовленнєвої діяльності дошкільнят, по забезпеченню психологічного комфорту особистості дитини, про здоров’язберігаючі технології».

Впродовж 2022 – 2023  навчального року проведено педагогічні ради:

1. Підходи до організації роботи у ЗДО «Веселка» у 2022/2023 н.р. в умовах воєнного стану.

2. Організація дистанційної освіти з дітьми з особливими освітніми потребами.

3. Форми спостереження за освітнім процесом у ЗДО за шкалою Ekers-3

4. Психологічна підтримка здобувачів освіти в умовах воєнного стану.

5. Підсумки освітньо - виховної роботи (травень, 2023)

Перша педагогічна рада відбулася у формі круглого столу:

- в обговоренні і затвердженні плану на новий навчальний рік брав участь весь педагогічний колектив; педагогам були надані оновлені рекомендації для роботи в ЗДО в умовах пандемії та воєнного стану;

- в довідці відмічено успіхи та недоліки в роботі в процесі підготовки груп до нового навчального року.

Педагогічні працівники отримали такі консультації:

- «Культура українського мовлення дошкільнят – основа формування національних почуттів.»;

- «Складові мовленнєвого розвивального середовища в групах»;

- «Літературні твори в роботі з дітьми з особливими освітніми потребами»;

- «Професійне мовлення педагога».

Колектив педагогів ЗДО протягом року продовжував впроваджувати в практику роботи ППД інших ЗДО «Сталий розвиток – наш вибір» (м..Васильків),. «Використання інноваційних технологій для організації освітнього процесу в ЗДО»,:. Працівники ЗДО "Веселка" долучилися до написання національного радіо диктанту (09.11.2022), перевіривши свої знання з рідної мови.

. У закладі проводилися виставки дитячих робіт, фотовиставки відповідно запланованих у річному плані тематик, в яких  брали участь обидві групи ЗДО.

 ЗДО «Веселка» тісно співпрацює з Максимівською гімназією, адже саме туди йдуть отримувати  освіту  наші випускники. Проведені батьківські збори для батьків, у яких дітки – випускники ЗДО. На зборах запрошені були директор гімназії Остаповець Л.П. та класовод майбутнього 1 класу Абаровська О.С. На зборах прийнято рішення про проведення занять в очному форматі учителем для дітей – випускників. Діти з радістю протягом трьох місяців один раз на тиждень відвідували заняття, які проходили у школі:слухали цікаві оповіді вчительки, відповідали на запитання, грали та рухалися, виконували різноманітні завдання; отримали максимум позитивних емоцій і познайомилися з середовищем освітнього закладу.

Вихованці ЗДО «Веселка» разом з батьками та вихователями взяли участь у Всеукраїнському конкурсі «Писанкове дерево Перемоги», виготовивши  писанки і прикрасивши ними «Дерево Перемоги»

У ЗДО проведено «Тиждень безпеки дитини». Під час Тижня безпеки опрацьовано з працівниками ЗДО інструкцію з охорони праці №24 з надання першої долікарської допомоги»; проведено бесіди з педагогами: «Порядок зв’язку з екстреними службами», «Основні правила поведінки при виявленні маловідомих предметів»; обговорювалися питання: «Дії персоналу при виникненні НС», «Дії під час обстрілу та авіаударів»; «Безпечні вулиці та дороги», «Вогонь-друг, вогонь - ворог», «Середовище людей та предметний світ», «Здорова дитина – щаслива родина»; організовано виставку дитячих малюнків: «З вогнем не будемо жартувати – про небезпеку потрібно знати»; проведено роботу з батьками: - консультації (он-лайн та оф-лайн) : «Тривожна валіза», «Склад медичної аптечки»; поновлено інформаційні папки «Безпека дитини; перевірено стан пожежного щита та пожежного інвентарю, стан електричного, спортивного та медичного обладнання, наявність інструктажів на робочих місцях; дітям презентували відео : «Обережно! Вибухонебезпечні предмети! Інформація висвітлена на блозі закладу.

Надалі будемо продовжувати спрямовувати методичну роботу на модернізацію змісту, форм, методів освітнього процесу; створювати сприятливі умови для діяльності творчих груп, впровадження в практику роботи інноваційних технологій; забезпечення диференційованого підходу до дітей під час проведення освітньої роботи.

4. Система роботи щодо соціального захисту дитини.

У 2022-2023 навчальному році у двох  групах виховуються 16 діток пільгових категорій ( 1 дитина ВПО, 6 дітей , батьки яких є учасниками АТО, 9 дітей з багатодітних родин. У ЗДО створено соціальний паспорт родин пільгових категорій.

Адміністрацією закладу своєчасно оформляються та подаються до управління освіти і науки клопотання та необхідні документи .

Надається методична і консультативна допомога сім'ям, забезпечується процес включення батьків у роботу з виховання, навчання та адаптації дитини.

5.Організація харчування

У 2022 – 20-23 н. р. діти не харчувалися у зв’язку з тим, що навчання було в он-лайн форматі. А так як повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей, то організація харчування ведеться відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 № 305 « Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» зі змінами від 28.07. 2021 № 786; Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах ( наказ МОН та МОЗ № 298/227 від 17.04.2006. Дані документи доведено до відома батьків, які ознайомлені з правильним харчуванням дітей: калорійністю, нормами, рецептурою страв, правильністю організації збалансованого харчування.

В закладі складаються примірні чотирьохтижневі меню на всі чотири сезони, які затверджуються директором та узгоджуються з начальником Кременчуцького управління ГУ Держпродспоживслужби в Полтавській  області.

6. Медичне обслуговування дітей

В ЗДО створено оптимальні умови для проведення медичної, профілактичної, фізкультурно - оздоровчої роботи. Медична й профілактично-оздоровча робота здійснюється відповідно до річного плану роботи закладу дошкільної освіти. З метою пропагування здорового способу життя в закладі з дітьми та батьками проводиться санітарно-просвітницька робота(он-лайн), висвітлюється на блозі

7. Управлінська діяльність директора ЗДО

Директор ЗДО підпорядковується безпосередньо начальнику відділу освіти і науки виконавчого комітету Піщанської сільської ради. У своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України « Про освіту», «Про дошкільну освіту», Положенням про дошкільний навчальний заклад, рішеннями Уряду, розпорядженнями засновника, наказами управління освіти і науки, правилами і нормами з охорони праці, Статутом закладу, Колективним договором. Безпосереднє керівництво здійснює управління освіти і науки Пішанської сльіської ради. Управлінські рішення та дії керівника ЗДО були спрямовані на виконання таких завдань:

1. Організація діяльності колективу щодо надання освітніх послуг населенню відповідно до статуту ЗДО.

2. Комплектування  груп на 1вересня 2022 – 2023 навчального року дітьми та кадрами.

3.Забезпечення умов для безпечного перебування працівників  у ЗДО, та ефективного проведення освітнього процесу, фізичного та психічного розвитку дітей в он-лайн – форматі.

4.Вирішення освітніх, методичних, адміністративних, фінансових, господарських та інших питань, які виникають у процесі діяльності ЗДО.

5. Сприяння підвищенню кваліфікації педагогічних працівників

6. Створення сприятливого емоційно – психологічного клімату у колективі ЗДО, забезпечення умов для фізичного та психічного здоров’я всіх учасників освітнього процесу.

7. Організація дистанційної роботи педагогічних працівників.

8. Організація різних форм співпраці з батьками.

9. Організація освітньої  роботи дитини , що потребує інклюзії.

Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу нашого закладу. Цьому сприяє власний сайт, сторінка у фейсбук.

8. РОБОТА ПО ЗМІЦНЕННЮ МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ЗДО

У 2022-2023 навчальному році всі кошти направлені на : дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм; покращення, удосконалення і модернізацію матеріальної бази ЗДО, створення належних умов для освітнього процесу, підтримку життєдіяльності закладу.В рамках підготовки до нового 2023 – 2024 навчального року спільними зусиллями працівників закладу дошкільної освіти виконано ряд заходів, зокрема:

-       проведено поточні ремонти всіх приміщень ЗДО;

-       проведено заходи з благоустрою ігрових майданчиків, території закладу дошкільної освіти;

-       пофарбовані споруди на ігрових та  спортивному  майданчиках;

-       висаджені ялинки (  80 штук);

-       прибрано територію закладу від сміття;

-       придбано змішувач та кран на кухню (1785 грн. благодійні кошти);

-       папір ксерокс ний (1383 грн. благодійні кошти);

-       файли (247 грн. благодійні кошти);

-       розетки, анкера (243 грн. благодійні кошти);

-       з’єднувач на металопластикову трубу (63 грн. благодійні кошти);

-       пакля, клей герметик (294 грн благодійні кошти);

-       шлангочки для смєсітєля (130 грн. благодійні кошти);

-       пінопласт ( 214 грн. благодійні кошти);

-       пряжа для виготовлення оберегів для воїнів (185 грн);

-       сітка вольєрна (7935 грн 227 метрів. благодійні кошти);

-       генератор ( 32000 грн. благодійні кошти);

-       кабель і дві вилки для генератора (359 грн. благодійні кошти);

-       болти і колеса для реконструкції генератора( 192 грн. благодійні кошти);

-       бензин і масло для генератора  (5135грн. благодійні кошти);

-       цемент ((435 грн, благодійні кошти);

-       фарба (50 грн.благодійні кошти);

-       розчинник (337 грн. благодійні кошти);

-       щітки і валіки (460 грн. благодійні кошти);

-       діагностика газонокосарки ( 250 грн благодійні кошти);

-       поштові послуги (275 грн. благодійні кошти);

-       канцтовари (680грн. благодійні кошти);

-       засіб для миття вікон (176 грн. благодійні кошти);

-       вапно (75 грн. благодійні кошти);

-       шурупи, болти, цвяхи ( 118 грн. благодійні кошти);

-       фарба для принтера (950 грн. благодійні кошти);

-       газонокосарка (4700 грн.. благодійні кошти);

-       фарба (9205 грн. бюджетні кошти);

-        розчинник ( 72 грн. бюджетні кошти);

-       проведена перевірка відповідності електротехнічного обладнання, вимірювання контуру заземлення пристроїв, опору ізоляції силових та освітлювальних електропроводок;

 

9. Організація роботи з сім’ями вихованців

Взаємодія з сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямків діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в організації освітньо – виховної роботи з дітьми. Заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та навчання дітей. Педагогічний колектив використовував для цього різні активні форми співпраці :

- батьківські збори;

- індивідуальні консультації різних спеціалістів;

- виставки робіт дітей , батьків та вихователів,

- круглі столи;

- он-лайн – спілкування, спілкування з допомогою вайбер, спілкування у групах .

Дякую родинам наших вихованців за допомогу в організації освітньо – виховного процесу

10. Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників

. Всі діти ЗДО отримали новорічні подарунки: і від ВОМС ВК Піщанської сільської ради , і від спонсорів (фермери родина Бернацьких)

Педагогічним колективом проводиться планомірна і систематична робота по забезпеченню безпеки життєдіяльності дітей. У річному плані роботи в розділі       « Охорона життя і здоров’я дошкільників» розроблені заходи щодо попередження дитячого травматизму. Розроблений та затверджений в ЗДО план заходів , спрямованих на запобігання та протидію булінгу на 2022-2023 навчальний рік, який включає комплексну роботу з усіма учасниками освітньо- виховного процесу.

Інформація про виконану роботу висвітлюється на блозі закладу. Вихователі в вайбері для батьків вихованців розміщували цікаву інформацію з питань безпеки дитини та профілактики булінгу: розвивальні мультфільми, відео-заняття, консультації он-лайн , пам’ятки тощо.

Працівники ЗДО двічі на рік проходять медичний огляд.

Всі працівники, які хворіють, отримують згідно листків непрацездатності допомогу по тимчасовій втраті працездатності.

Всі працівники мають щорічну відпустку з виплатою оздоровчих .

11. Соціальна активність дошкільного закладу

Працівники дошкільного закладу займають активну соціальну життєву позицію та привчають дітей дошкільного віку розуміти соціальну значимість участі у заходах різного рівня.

Колектив брав участь у всіх зборах, які оголошувалися старостатом села: одягу, носків, продуктових наборів, консервованих та свіжих овочів  для переселенців;. мішків для наповнення піском  для тероборони; металу для виготовлення «їжаків» та брали активну участь у акціях, які оголошував ВОМС ВК Пішанської сільської ради:. «Підтримай воїна – захисника»: плели сітки (227 метрів); пекли пиріжки, булочки,рогалики;.виготовляли окопні свічки;в’язали теплі носки;виготовляли прапірці – обереги;. в’язали килимки; збирали ковдри; передавали продукти харчування: мівіну, свіжі та консервовані овочі; готували рибні консерви.; збирали кошти на придбання для воїнів ЗСУ медикаментів, шоломів, тепловізорів і т.д Дошкільнята малювали малюнки для воїнів ЗСУ.

2022-2023 навчальний рік дійсно виявився роком викликів та бар'єрів.

Але я з задоволенням хочу констатувати, що ми вижили, достойно його прожили та успішно дійшли до фінішу. Вистояли осінь і зиму без світла , з постійними тривогами.Я вдячна всім працівникам закладу за плідну роботу.А також хочу подякувати ВОМС ВК Піщанської сільської ради, старостату с. Максимівка, благодійникам (Бернацькому М.М., депутату Мулявці О.Д., фермеру Крівченко Г., батькам наших вихованців, які допомагали та допомагають нам створювати затишок та комфорт для дітей, все те, без чого неможливо надати якісну дошкільну освіту нашим вихованцям . і безпосередньо нашим дошкільнятам Продовжуємо сіяти вічне, добре, мудре. Продовжуємо віддавати тепло сердець, любов та ласку нашим найкращим  - дітям.

Колектив працює і буде працювати надалі згідно свого кредо:« Роби велике, поки воно ще мале, тому що все велике починається з малого» ( Сенека) .

 

День великого Кобзаря

У ЗДО "Веселка " Недогарківської сільської ради стало традицією на початку березня відзначати День народження великого Кобзар...