Звіт директора ЗДО«Веселка» Піщанської сільської ради Ляпун Людмили Миколаївни перед колективом та громадськістю на загальних зборах 25 червня 2021 року

 

Звіт директора  ЗДО«Веселка»

Піщанської сільської ради
Ляпун Людмили Миколаївни
перед колективом та громадськістю
на загальних зборах
25 червня 2021 року

  Заклад дошкільної освіти « Веселка» здійснює свою діяльність відповідно до нормативних документів та законодавчих актів України:

- Конституції України, - Закону України «Про освіту», - Закону України «Про дошкільну освіту», - «Положення про дошкільний навчальний заклад», - Базового компоненту дошкільної освіти України - Закону України «Про охорону праці» - Закону України «Про цівільну оборону» - Закону України «Про дорожній рух» - Закону України «Про відпустки» - Закону України «Про мови» - Державного стандарту – «Базового компоненту дошкільної освіти» - Програми виховання і навчання дітей «Українське дошкілля»

     А також, відповідно власного Статуту, Програми розвитку та річного плану роботи.

Загальна характеристика ЗДО

Заклад дошкільної освіти «Веселка» Піщанської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області, вул.. Соборності,8, с.Максимівка, 39720 ,e – mail:zdoveselka2019@ukr.net  Код ЄДРПОУ 43202979. Форма власності – комунальна, підпорядкований управлінню  відділу освіти, молоді та спорту  виконавчого комітету Піщанської сільської ради Кременчуцького району Полтавської області  вул.. Київська,129 - А, с. Піщане

Основні характеристики  закладу дошкільної освіти:

Загальна площа – 3048 кв.м.

Площа присадибної ділянки – 1615 кв.м.

Загальна площа приміщень – 300 кв.м.

Заклад  дошкільної освіти працює за п`ятиденним робочим тижнем протягом 10,5  годин. Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі дні. Щоденний графік роботи ЗДО: 7:00 – 17:30.

Для занять дітей створені і умови, а саме, обладнані спеціальні приміщення:

·         Ігрові кімнати,;

·         Спальні;

·         Туалетні кімнати;

·         Методичний кабінет;медичний та кабінет директора;

·         Прогулянкові майданчики для кожної вікової групи.

·         2. Склад вихованців

·              ЗДО  розрахований на 37 місць, а в 2020 – 2021 н.р виховувалися  40 дітей  від 3 до 6 років.

·         Групи комплектуються за  віковими ознаками.

·         У дошкільному закладі функціонують 2 групи  для дітей дошкільного віку:.  середнього віку; та старшого віку.

·               Зараховування дітей до ЗДО здійснюється на підставі заяв батьків,  медичної довідки про стан здоров’я дитини, ксерокопії свідоцтва про народження дитини.

·          Навчальний рік у  закладі  дошкільної освіти починається з 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року. З 1 червня по 31 серпня (оздоровчий період) у ЗДО проводиться оздоровлення дітей.

·          Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

·         План роботи схвалюється і затверджується педагогічною радою закладу.

  3.   Вжиті заходи щодо забезпечення навчального закладу кваліфікованими педагогічними кадрами та доцільність їх розстановки.

·         Кількісний склад працівників закладу:

·         Кількість штатних одиниць за штатним розписом – 10.32

·         Кількість фактично зайнятих посад – 10,32

·         Кількість педагогічних працівників – 5

·         Обслуговуючого персоналу –5

·         Кількість педагогічних працівників за посадами: директор -1, , , вихователів – 4 (в т.ч. музичний керівник).

·         Педагогів з повною вищою освітою – 4 осіб; ; середньою-спеціальною – 1 особа.

·         За стажем роботи: ; до 20 років - 2 особи; ; більше 30 років – 3 особи.

·         Курсову перепідготовку  у2020 -2021 н.р. відповідно до плану ніхто не проходив і не атестувався.

·              Порівняльний аналіз кількісного та якісного складу педагогічних працівників свідчить про стабільність колективу та його творчий потенціал :2 вихователі мають кваліфікацію. спеціаліст 2 категорії  - (Сухаренко С.М,Приходько В.М..), 2 вихователі спеціалістів –  (Петрова Л.І., Цимбал О.І..)

·              Директор ЗДО «Веселка», має повну вищу педагогічну освіту, вищу кваліфікаційну категорію,  40 років педагогічного стажу, стаж роботи на посаді заступника директора по дошкільному відділу 15 років, на посаді директора     з жовтня 2019 року.

·              У закладі працює  медпрацівник - сестра медична Білоус О.Б..

·              Педагогічними кадрами та обслуговуючим персоналом дошкільний заклад укомплектований згідно з штатним розписом, на 90%  (відсутній психолог, кухар 0,5 ст., ). Праця педагогів упорядкована відповідно до нормативних норм, передбачених колективним договором.

 

      Головною метою ЗДО є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровленні дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку.

      Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей; формування їх особистості , розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту; виховання потреби в самореалізації та самоствердженні

Зміст освітньої роботи в ЗДО «Веселка» у 2020 – 2021 н.р. відповідав основним концептуальним положенням Базового компонента дошкільної освіти, яким визначено вимоги до рівня освіченості, розвиненості й вихованості дитини 6 років перед її вступом до школи. Базовий компонент передбачає оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж усього періоду дошкільного дитинства і визнає цінність кожного вікового етапу для особистісного розвитку за умови повної реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. Відповідно до виявлених досягнень , недоліків, запитів батьків і державних вимог, педагогічний колектив закладу дошкільної освіти «Веселка» ставив перед собою на 2020 – 2021 навчальний рік такі завдання:

1.      Розпочати поглиблену роботу з розвитку інтелектуальних здібностей кожної дитини шляхом більш активного використання логічних ігор і вправ, експериментальної роботи в природі.

2.      Продовжувати роботу над збереженням фізичного, психічного здоровя шляхом систематичного планового оздоровлення з реалізацією завдань дослідно – експериментальної роботи.

3.      Продовжувати забезпечувати наступність у роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнів перших класів та створення розвивального життєвого простору.

4.      Продовжувати  роботу над формуванням  національно – патріотичного виховання дошкільнят.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарах, вебінарах, практикумах, педагогічних радах, на відкритих переглядах занять, вивчались під час перевірок.

У 2020 – 2021 н.р проведено 3 педагогічні ради, на яких розглядалися питання підсумків роботи закладу за 2019 – 2020 н.р., про підвищення кваліфікації вихователів, затвердження режиму роботи закладу та графіку роботи працівників, обговорення та затвердження річного плану ЗДО на 2020 – 2021 н.р., шляхи інтелектуального розвитку дитини, ознайомлення із Базовим компонентом дошкільної освіти, наступність між дошкільною та початковою  освітою,організація якісного освітнього процесу в дитсадках в умовах карантину,ознайомлення з матеріалами по ЦЗ, ПБ та діях у надзвичайних ситуаціях., шляхи і методи формування у дітей національно – патріотичних почуттів, досягнення і планина 2021 рік у сфері довкілля ( із виступу С.Шкарлета),шкала оцінювання якості освітнього процесу в ЗДО (ECERS-3), організація харчування дітей у ЗДО «Веселка», зміна до правил карантину через COVID -19 та інші.

 

4.  Підвищення рівня організації  освітнього процесу у навчальному закладі.

      Вжиті директором ЗДО  заходи щодо охоплення навчанням дітей 5-ти річного віку .Всі діти 5 – річного віку, які проживають на території села, охоплені соціальною дошкільною освітою ( 12 відвідували ЗДО і 2 дошкільнят перебували на короткотривалому перебуванні). Створені умови та вжиті заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес. Обидві групи забезпечені комп’ютерною технікою, яку широко використовують в освітньому процесі. Але комп’ютери застарілі і потребують заміни.

     Планування роботи  ЗДО «Веселка» здійснювалося відповідно до Інструктивно – методичного листа Міністерства освіти і науки України «Планування роботи в дошкільних навчальних закладах»  Річним планом регламентувалася організація методичної роботи ЗДО, заходи щодо упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчальний процес, згідно з концептуальними засадами Базової програми..  Педагогам ЗДО «Веселка»  надана можливість впроваджувати різні форми підвищення фахової майстерності: самоосвіта, взаємовідвідування методичних заходів, колективні перегляди, використання кращого досвіду вихователів , проходження курсів підвищення кваліфікації.

У 2020 – 2021 н.р. вихователі взяли участь  у 10 вебінарах : «Руханки для кожної дитини: вимоги, ідеї,особливості проведення» (Сухаренко С.М.)., «Практика проведення затишних і змістовних свят у ЗДО» (Цимбал О.І.), «Організація прогулянок у ЗДО. Поради вихователю» ( Приходько В.М.), ««Способи вирішення проблем, взаємодії з дитиною засобами казко творчості» (Сухаренко С.М.), «Новий Базовий компонент дошкільної освіти. Нові перспективи.» (Цимбал О.І.),  «Розвиток уваги на різних вікових етапах. Порушення уваги.» (Приходько В.М.), «Лепбук у роботі вихователів та вчителів початкової школи» (Сухаренко С.М.), «Елементи Stem освіти у закладах дошкільної освіти» (Цимбал О.І.), «Я крокую до майстерності» ( Сухаренко С.М.), «Ігрові пісні і танці для дошкільників» (Цимбал О.І.). 

    Вихователі ЗДО використовують сучасні наукові психолого-педагогічні досягнення, інноваційні технології під час проведення освітнього процесу.

5. Організація різних форм виховної роботи.

     Освітній процес у  закладі дошкільної освіти здійснюється відповідно до Державного стандарту і програми виховання і навчання дітей  «Українське дошкілля».

Рішення про вибір програм обговорено й схвалено педагогічною радою закладу ( протокол № 1 від 31.08.2020 р).

     Учасниками освітнього процесу ЗДО є: діти, педагогічні працівники, технічні працівники та допоміжний персонал, батьки ( особи, які їх заміняють), представники підприємств, установ та інші особи, які беруть участь у навчально – виховній роботі.

     Основною формою організаційної роботи навчальної діяльності дітей дошкільного віку у нашому дошкільному закладі залишаються ігрові  заняття з різних видів діяльності.

     У ЗДО «Веселка»і вихователі проводять заняття індивідуальної та групової форми організації, тематичні, комплексні, комбіновані, інтегровані, підсумкові.

     Освітній процес у дошкільному закладі умовно розподіляється на 2 складових блоки:

 - Молодшого дошкільного віку – 15 – 20 хвилин;

 - Старшого віку – 25 – 30 хвилин.

      Організація життєдіяльності дітей включала в себе  трудову діяльність, самостійну художню діяльність, роботу з безпеки життєдіяльності. Проводились  Дні здоров’я, свята, ранки, екскурсії, музично – спортивні розваги, організовувалися конкурси, вікторини та виставки дитячих малюнків та поробок, спільних робіт з батьками та вихователями.

У 2020 – 2021 н.р. були проведені свята : «День знань», «Поклик джунглів» (старша група), «Спритні, сильні і веселі» (середня група)(до Дня фізичної культури і спорту), до Дня села  «Моє село – краплиночка на карті», до Дня козацтва «Нашому роду нема переводу»(старша група), «Юні козачата» (середня група), до Дня гарбуза «Ой гарбузе ти перистий», свято Осені «Подорож до лісу»( старша група), «Осінь золота» (середня група), виставка поробок з природного матеріалу «Осінь багата, осінь чудова»,»Наша мова калинова» (до Дня української писемності та мови), День святого Миколая «Добрий чарівник»(старша група), «Миколай,Миколай, ти до нас завітай» (середня група), свято Нового року «Новорічний колобок» (старша група), «Зайчикова хатка» (молодша група), до Дня Соборності «В День Соборності та злуки з Заходу на Схід всі візьмемося за руки, бо один ми рід», заняття «Україна – це ми», до Дня української мови і писемності – заняття на тему: «Спитай себе, дитино, хто ти є», проведено екскурсію до ліцею в кабінет української мови та літератури та бібліотеку ліцею до Дня дикої природи – заняття «Подорож у світ дикої природи», святкування 8 березня «Міні міс 2021»та свято «Мамо, я тебе люблю», до дня народження Кобзаря проведено тематичні заняття, літературні читання, знайомство з творами живопису Шевченка та проведено  свято «Шевченкове слово в віках не старіє», до Дня води – «Не пролий води»(старша група), «Вода – джерело життя» (середня група),до Дня птахів – «Любі птахи, прилітайте до нас» (старша група), «Птахи – наші друзі (середня група),,до Дня Землі – «Бережіть природу, люди»,до Дня Перемоги «Ніхто не забутий, ніщо не забуто» (старша група), «Пам’ять вічно жива» (середня група), до Дня Матері створювали поробки для мам «Квіти для мами»(старша група), «Любій матусі» (середня група) , до Дня вишиванки створювали композиції «Живі вишиванки»до Дня сім’ї флешмоб «Без сім’ї немає нації. Народу», до Дня Європи – виставка малюнків «Україна – це серце Європи, і так має бути завжди», до Дня вишиванки створювали живі вишиванки та заняття «Вишиванка – символ України», свято випуску «Прощавай, дитячий садочку», до Дня захисту дітей – розважальні ігри, змагання «Ми, Україно, діти  твої».

Проведено Тиждень з охорони праці «Бережи себе, малюк»,проведено цикл занять з пожежної безпеки.

Працівники ЗДО «Веселка» разом із вихованцями взяли участь у місячнику благоустрою, висадивши квіти, дерева, кущі; побіливши дерева, висадили міні – огороди.

 Проведено експериментально – дослідницьку діяльність «Ріст та розвиток ріпчастої цибулі в різних умовах», «Від насінинки – до плоду» ( вирощення помідорів, огірків, гороху).

Протягом 2020 -2021 н.р. взяли участь у різних конкурсах: конкурс фото до Дня дикої природи, на краще родинне дерево «Нашому роду нема переводу» (6 учасників, переможці Кійло Злата та Яцина Мілана),фотоконкурс «Моя улюблена іграшка» (16 учасників, Жога Захар  3 місце,в номінаціях відзначені Міщанин Назар, Губенко Діма «Юний технік»;Матієнко Саша «В країні Динозаврії»,Кучеренко Поліна «Сімейка»,Ємець Мілана «Найщасливіші».

   6.  Залучення додаткових джерел фінансування навчального закладу та їх раціональне використання.

     Матеріально-технічна база закладу поліпшувалась за рахунок бюджетних коштів, спонсорів та благодійних внесків батьків вихованців. Заходи щодо зміцнення та модернізації матеріально-технічної бази навчального закладу – є одним із провідних напрямків роботи директора ЗДО. До початку навчального року управлінням освіти та працівниками було проведено косметичні ремонти групових кімнат,  спалень., їдальні, коридорів.

     ЗДО «Веселка» забезпечений м’яким та твердим інвентарем, посудом та іншими господарчими товарами: придбані  іграшки відповідно до віку дітей, спортивний інвентар, методичні посібники, дидактичний матеріал.. Але потребує часткової заміни постільної білизни, наматрацників, полотенець,  інвентаря та посуду.

     Фінансово-господарська діяльність ЗДО  у 2020-2021 н.р. здійснювалась згідно з річним планом. Були виконані такі роботи :

- пофарбовано підлогу у ігровій кімнаті та коридорі - роздягальні , побілені стіни коридору, пофарбовані відкоси на вікнах старшої групи;

- пофарбовано підлогу у спальні, ігровій кімнаті, коридорі та роздягальні середньої групи ;

- придбані меблі (шестигранні столи -4 шт та стільчики 24 шт) у їдальню старшої групи (10720 грн. бюджетні кошти);

- придбано стіл кутовий однотумбовий ( 2900 грн. бюджетні кошти);

- контейнер для сміття ( 8000 грн.бюджетні кошти)

- придбано газонокосарку (3245 грн.бюджетні кошти),

 - придбано бойлер ( ?, бюджетні кошти),

- мікровольтний генератор (810 грн, бюджетні кошти),

- оснащення для печаті і печать (479.04 грн. бюджетні кошти),

- захисні щитки (5 штук) (400грн. бюджетні кошти),

- мило рідке Хелпер, засіб Доместос, засіб для посуду, паперові рушники  (754 грн. бюджетні кошти),

- придбано сантехнічні шланги і відремонтовано умивальник у старшій групі (80 грн   благодійні  кошти);

-придбано і замінено розетки, вилки (31 грн., благодійні внески)

- придбано і замінено замок з ручкою на вхідних дверях ( 88 грн. благодійні кошти);

-  придбано канцелярські товари  ( 1398  грн .благодійні кошти);

- фарба для принтера  (940 грн. благодійні кошти);

- ремонт комп’ютера (300 грн. благодійні кошти)

·  придбано пральний порошок (.1324 грн благодійні кошти.)

-       придбані миючі, чистящі засоби,Доместос, засіб для миття вікон, салфетки, туалетний папір  ( 9425 грн. благодійні кошти );

-       паперові рушники ( 5600 грн. благодійні кошти);

-       пакети мусорні  (112 грн благодійні кошти);

· цемент, сатенгіпс,  вапно та  матеріали для ремонтних  робіт ( 670 грн .благодійні кошти);

- лєска на тример (48 грн. благодійні кошти);

 

- придбання деззасобів та антисептику ( 1700 грн. бюджетні кошти),

- придбано паперові рушники (28 шт ) ( 322 грн. благодійні кошти),

- подарунки діткам – випускникам (3600 грн. благодійні кошти).

Батьками була надана спонсорська допомога у вигляді овочів та фруктів

 За благодійну допомогу  хочу висловити слова щирої вдячності батькам наших вихованців та спонсорам  (особливо Бернацькому М.М.) за матеріальну підтримку та допомогу у вирішенні поточних , нагальних питань.

  7.  Соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я дітей та працівників.

· Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування вихованців і працівників:

    Одним з приорітетних напрямків керівника є забезпечення соціального захисту, збереження та зміцнення здоров’я дітей і працівників закладу.     ЗДО добре підготувався до літнього оздоровчого періоду: завезли пісок, придбали необхідну кількість дезінфікуючих і миючих засобів, , іграшки для ігр з водою і піском, виносний спортивний матеріал: кеглі, ракетки для гри в бадмінтон, скакалки тощо... В літній період діти забезпечені соками, це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

8. Організація харчування

.У ЗДО «Веселка» організація харчування проводилась відповідно до нормативно – правових документів. Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Ведеться постійний контроль за виконанням натуральних норм. Щомісячно аналізується стан харчування дітей в ЗДО . На жаль натуральні норми в нас виконуються не повністю ???Вартість дітодня становить 37 грн. Раціон харчування збалансований згідно вимог організму дитини в білках, жирах, вуглеводах, мінералах та вітамінах на добу.

Для правильної організації харчування на основі перспективного меню складається щоденне меню. Директором та сестрою медичною розроблено технологічні картки на 96 страв. Протягом року в закладі дошкільної освіти було організовано раціональне 3 – х разове харчування. Постійний контроль за організацією харчування дітей здійснюється директором та сестрою медичною.

     Харчоблок забезпечений  кухарем,  яка має  відповідну освіту. Порядок організації харчування дітей здійснювався згідно чинного законодавства. Діти пільгових категорій одержують безкоштовне харчування .  Директор  та вихователі тримаємо на постійному контролі оплату за харчування, борги по батьківській оплаті відсутні.. Продукти харчування та продовольча сировина надходять в ЗДО разом із супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість. Завозять продукти регулярно. Заявки на них в основному виконуються в повному обсязі. Постійно здійснювався контроль за дотриманням санітарно – гігієнічних вимог щодо утримання харчоблоку, миття посуду, технології приготування їжі, термінів реалізації продуктів харчування. Графік видачі їжі з харчоблоку дотримується. Розподіл їжі за об’ємом протягом дня виконується. Щоденне меню складається з урахуванням наявних продуктів харчування. Строки реалізації продуктів дотримуються. Видача страв з харчоблоку проходить після зняття проби медичною сестрою. Добова проба щоденно залишається на харчоблоці. Вихователями обох вікових груп ведеться планомірна роботу щодо формування навичок культури харчування дошкільнят, консультативна робота щодо харчування дітей вдома. Адміністрація постійно контролює якість страв та харчування дітей на групах. За результатами контролю проводяться індивідуальні бесіди, видаються накази та заслуховуються питання про харчування на нарадах при директорі. Контроль за якістю харчування, санітарно-гігієнічним станом  ЗДО ведеться і з боку ї СЕС.   

  Медичне обслуговування вихованців дитячого садка здійснюється сестра  медична Білоус О.Б... Відповідно до графіку, за наявності вакцин медсестрою надавалися направлення батькам вихованців для проведення щеплення дітям в умовах  Максимівської АЗПСМ., антропометричні виміри дітей

Для зниження захворюваності дітей колективом ведеться клопітка робота:чітке дотримання режиму дня, дотримання санітарно – гігієнічних вимог. Організація фізичного виховання, систематичне щеплення дітей, проведення загартовуючи процедур.

     Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Велася роз’яснювальна робота серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка. Кожен працівник закладу 2 рази на рік проходить обов’язковий медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Згідно трудового стажу робітників надаються виплати по листам непрацездатності. Таких листків за рік було 8, зальною кількістю 49 днів.

 Педагогічним працівникам закладу надається щорічна відпустка з наданням матеріальної допомоги на оздоровлення - згідно діючого законодавства (ст.57) Закону України «Про освіту».

      Дотримання вимог охорони дитинства, техніки безпеки, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм:

      Відповідно до Закону України «Про охорону праці», проведені повторні та позапланові інструктажі з охорони праці, з охорони життя і здоров’я дітей в ЗДО, пожежної безпеки, надання першої медичної допомоги. Двічі на рік, до оздоровчого періоду та початку навчального року, проводилося випробування спортивного та нестандартного обладнання на території дошкільного закладу, на спортивному майданчику та в групових кімнатах. Відповідальною особою та громадським інспектором з охорони праці проводяться перевірки обладнання на відповідність вимогам безпеки та видаються приписи. Обладнання, яке не відповідає вимогам вилучається для ремонту чи списується.

     Робота педагогічного колективу та всіх робітників  ЗДО щодо профілактики дитячого травматизму будується на Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні та програми виховання і навчання  «Українське дошкілля», яка спрямовує роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної життєвої компетентності. Ми вважаємо, що тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому середовищі.

     Протипожежна безпека у ЗДО посідає важливе місце в організації всієї роботи з охорони праці. Розроблено плани евакуації дітей на випадок пожежі, призначено відповідальних осіб. Проводяться евакуаційні заходи на випадок виникнення пожеж, тиждень пожежної безпеки згідно з наказом по ЗДО.

     Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір, ухвалений на зборах трудового колективу. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально – економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально – трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються.

      Надання соціальної підтримки та допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям з малозабезпечених сімей:

     На початок навчального року було складено та надано до управління освіти списки дітей пільгових категорій: діти – сироти,;діти, позбавлені батьківського піклування; діти із малозабезпечених сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; діти – інваліди та діти, батьки яких є учасниками бойових дій (АТО), діти з багатодітних сімей та, діти,, батьки яких , або особи, що їх заміняють, є мобілізованими, відрядженими або безпосередньо беруть участь  в антитерористичній  операції , харчуються безкоштовно.

  8. Моральне та матеріальне стимулювання працівників, організація їх відпочинку та оздоровлення:

. Згідно з існуючими законодавчими актами та Положеннями про щорічну грошову винагороду та преміювання працівники ЗДО одержали грошову премію від управління освіти.

 9. Стан дитячого травматизму:

 Випадків виробничого та дитячого травматизму, за звітний період, зареєстровано не було.

  10. Залучення педагогічної та батьківської громадськості навчального закладу до управління його діяльністю; співпраця з громадськими організаціями.

    У ЗДО «Веселка» діє радаЗДО, як колегіальний орган педагогів та батьків. На засіданнях розглядалися питання освітньо-виховної роботи, поліпшення умов перебування дітей в садку, питання звернення за спонсорською допомогою до підприємств та організацій, звітування про залучені та витрачені благодійні внески.

      Адміністрацією та вихователями садка ведеться постійна планомірна робота по налагодженню співпраці з кожною сім’єю.     Варто відмітити, що в річному плані планується робота по оптимізації взаємодії педагога з батьками та громадськістю, метою якої є забезпечення колективного підходу у роботі з батьками по формуванню особистості дитини щодо ефективного впровадження Програми виховання і навчання дітей «Українське дошкілляа».

11. Дисциплінарна практика та аналіз звернень громадян з питань діяльності навчального закладу.

     Реагування керівника на зауваження та пропозиції, викладені батьківським комітетом, радою, батьками, представниками інших органів громадського самоврядування.

     На виконання Закону України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 р., Указу Президента України № 700/2002 «Про додаткові заходи забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 р. № 348, в ЗДО«Веселка» заведений журнал обліку особистого прийому громадян.

     За минулий 2020-2021 навчальний рік кількість усних звернень склала 28 з метою оформлення дітей у заклад дошкільної освіти  2  щодо працевлаштування.

      Щотижня я веду прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядаю пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо..

Підводячи підсумок вищесказаного, вважаю, що всі поставлені перед колективом завдання – виконано.

 

 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар

День великого Кобзаря

У ЗДО "Веселка " Недогарківської сільської ради стало традицією на початку березня відзначати День народження великого Кобзар...